Gesignaleerd in de media #24
Nieuws3 maart 2022
Nieuws

Gesignaleerd in de media #24

Nieuws 3 maart 2022

Onderzoek naar spiritualiteit en verbondenheid in het kinderziekenhuis

Interview met Nette Falkenburg, geestelijk verzorger in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis over haar promotieonderzoek naar de spirituele ervaringen van ouders wiens kind is overleden op de Intensive Care (IC). ‘Mijn onderzoek laat zien dat er ook mensen zijn die niets hebben met religie, spiritualiteit of levensbeschouwing, maar die toch ervaringen hebben die overstijgend zijn aan het gewone, aardse leven. Zoals een betekenisvol liedje op de radio op het juiste moment, de zon die op het graf schijnt of een vogel die elke keer zit te zingen als je op de begraafplaats komt. In het kader van het palliatieve traject zijn dat kleine gebeurtenissen die ouders verbinden met hun kind, maar soms ook met God. Het zijn gebeurtenissen die je niet uit kunt leggen.’
Uit het promotieonderzoek blijkt verder dat een gevoel van verbondenheid met zorgverleners essentieel is bij het gevoel van ouders dat zij en hun kind ertoe doen. (bron: Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg)

Ruimere palliatieve zorg nodig voor lijdende kinderen

In Medisch Contact een artikel over het onnodig lijden van kwetsbare kinderen in de palliatieve fase. In het artikel wordt gepleit voor een betere inzet van de palliatieve mogelijkheden die er zijn.
Alleen te lezen als abonnee of lid van een wetenschappelijke vereniging of De Geneeskundestudent.

Vlieguren maken door te sterven

Blog van wijkverpleegkundige i.o. Margiena Ottens over haar eerste praktijkervaringen met palliatieve zorg. ‘Wanneer ben je een expert in het voorspellen van de dood? Ik stel mijzelf deze vraag omdat ik antwoord zoek naar de overstijgende vraag, wanneer zet je palliatieve zorg in? Wanneer begin je dit gesprek? Niet alleen met de patiënt/cliënt maar ook met de naasten?’.

Ga voor hulpmiddelen, meetinstrumenten, onderwijs en onderzoek rondom herkenning van de palliatieve fase naar de themapagina Markering op Palliaweb.

Noodmaatregel vanwege tekort: andere artsen mogen ook lijkschouw doen

Door een tekort aan forensisch artsen mogen vervangende artsen na een introductiecursus en onder supervisie in een aantal situaties een lijkschouw uitvoeren. Bijvoorbeeld bij sterfgevallen door euthanasie, mits die vooraf is aangemeld. Er worden jaarlijks ongeveer 7.000 lijkschouwen verricht na euthanasie. Lees meer in het artikel van Skipr.

Zorg vaak nog onvoldoende voorbereid op dementerende migrant

Bij ouderen met een migratieachtergrond zijn er vaak nog obstakels om snel de diagnose dementie te krijgen. Experts pleiten er voor dat op meer geheugenpoli’s de kennis en instrumenten komen om ouderen met een migratieachtergrond goed te kunnen helpen. Lees verder in dit artikel op NU.nl.

Op Palliaweb staan hulpmiddelen en onderwijsmaterialen voor zorgverleners ter ondersteuning bij gesprekken over de laatste levensfase met migranten, waaronder voorlichtingsfilms van Pharos in het Marokkaans, Turks, Papiaments en Kantonees.

Nieuw op Palliaweb

Nieuw op Overpalliatievezorg

Overpalliatieve zorg is het PZNL-platform over palliatieve zorg gericht op patiënten en hun naasten.

Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 3 maart 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.