Gesignaleerd in de media #23
Nieuws17 februari 2022
Nieuws

Gesignaleerd in de media #23

Nieuws 17 februari 2022

Kinderpalliatieve zorg verdient veel meer aandacht

In dit artikel gaat Meggi Schuiling, bestuurder Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, in op de specifieke zorg en aandacht die nodig is in de kinderpalliatieve zorg. ‘Het aandachtsgebied is nog jong en in ontwikkeling, we zijn er nog lang niet. Kinderen blijven zich gewoon ontwikkelen in de palliatieve fase, dat doen ze tot de laatste dag’. In het artikel wordt ingegaan op kennishiaten, een pilot voor één indicatiebesluit, de kostenbatenanalyse en patient journeys. (bron: Eerstelijns).

Lees ook dit artikel op de website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg met informatie over het vernieuwde Individuele Zorgplan (IZP) kinderpalliatieve zorg. Dit zorgplan wordt binnenkort geïmplementeerd. Wat is ook alweer zo belangrijk aan een IZP? En wat staat er zoal in?

Op de themapagina Kinderpalliatieve zorg op Palliaweb staat meer informatie omtrent kinderpalliatieve zorg.

‘Kennis over palliatieve zorg verankeren in zorgopleidingen’

Hoogleraar Palliatieve Geneeskunde Yvette van der Linden pleit in dit interview op MedNet voor meer aandacht voor palliatieve zorg in zorgopleidingen. ‘Het vraagt tijd en kennis om als zorgverlener niet alleen over de medische aspecten maar ook over psychische, sociale en zingevingsvraagstukken te praten met patiënten’. Deze onderwerpen zouden volgens haar meer aan bod moeten komen in zorgopleidingen.

Ga voor opleidingen en onderwijsmaterialen op het gebied van palliatieve zorg naar het onderwijsplatform palliatieve zorg op Palliaweb.

Dokter Kees met Q&A (documentaire)

Documentaire over euthanasie bij dementie. De dementerende Willy heeft een euthanasieverklaring en zijn familie vraagt zich af of het moment voor euthanasie nu is aangebroken. Specialist ouderengeneeskunde Kees kijkt samen met Willy en zijn familie naar wat het beste is in deze situatie.

Op 22 februari om 19.30 uur gaat documentaire in première in Eindhoven. Later zal deze op meer plekken vertoond worden. (bron: Natlab).

Voorgoed samen (documentaire)

Monique (74) is aan het dementeren en Loes (88) is erg zwak door een spierziekte. Ze besluiten daarom tot gezamenlijke euthanasie. Loes belt vriend Wim op: ‘Ik wou even vertellen dat wij het volgend jaar niet zullen halen. Allebei niet. Dan weet je dat vast. We krijgen euthanasie. We zijn er zelf gelukkig heel goed onder, we zijn nog steeds heel gelukkig samen’. De documentaire van KRO-NCR werd op 14 februari uitgezonden door 2Doc. Kijk de documentaire terug op NPO.

Oeeeh een significante verbetering!

Een blog van Anouk Putker, ‘oncoloog in spe’, over persoonsgerichte zorg in de palliatieve fase. ‘Ik werk graag met patiënten in de palliatieve fase. De palliatieve fase kent heel veel verdriet. Immers, men gaat afscheid nemen van het leven en zijn naasten. Toch draait het juist in die levensfase om de echt belangrijke zaken in het leven. Het gaat niet (meer) over het slechte weer, de benzineprijzen, wie wel of niet het vuilnis buiten heeft gezet’, aldus Anouk. 

Nieuw op Palliaweb

Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 17 februari 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.