Gesignaleerd in de media #22
Nieuws4 februari 2022
Nieuws

Gesignaleerd in de media #22

Nieuws 4 februari 2022

De manier waarop mensen sterven is in 60 jaar tijd radicaal veranderd – en dat baart onderzoekers zorgen

In een review gepubliceerd door The Lancet waarschuwen experts voor de ‘overmedicalisering’ van de dood. Ze pleiten voor een radicale ommezwaai in onze denkwijze over de omgang met stervenden. ‘De dood is niet een medische gebeurtenis. Het is altijd een sociale, fysieke, psychologische en spirituele gebeurtenis. Als we het als zodanig gaan zien, kunnen we ook elke stervende meer recht doen’, aldus een van de co-auteurs. Lees meer in dit artikel van Scientias met onderaan een link naar de review. 

Mantelzorgers en professionals moeten het samen zien te rooien, ‘maar overheid moet dan ook iets bieden’

Mantelzorgers worden voor het blok gezet, stelt Liesbeth Hoogendijk, directeur van MantelzorgNL. Ze vertelt in dit artikel van Trouw dat mantelzorgers steeds meer zorgtaken van professionals overnemen, terwijl ze dat vaak niet aankunnen naast hun werk en/of gezin. Hoogendijk pleit daarom voor een sociaal netwerk om kwetsbare mensen heen, waarin de zorgprofessionals meebewegen. Ook spoort ze de overheid aan duidelijk te maken dat het antwoord niet alleen van de professionals kan komen: ook van de burger wordt iets verwacht.

Wat je kunt verwachten van de verpleegkundig adviseur binnen het landelijk PaTz-team

Stichting PaTz staat voor palliatieve zorg thuis. Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg werken lokaal nauw samen in een PaTz-groep. Lees het interview met een wijkverpleegkundige over het verpleegkundig perspectief binnen PaTz-groepen. ‘Een wijkverpleegkundige ziet de patiënt in de thuissituatie met diens naasten en stelt daardoor andere vragen’ (bron: PaTz).

Specialist ouderengeneeskunde op de SEH

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) werkt sinds kort een specialist ouderengeneeskunde. Doel van deze versterking is te bekijken of langdurige ziekenhuisopnames voor kwetsbare ouderen te voorkomen zijn, zodat de juiste zorg op de juiste plek kan worden geboden. Medisch Contact schreef een kort artikel over dit project, met daarin een reactie van Verenso op het initiatief.

Aanmeldingen gestart: Proeftuinen om samenwerking tussen professionals uit zorg en sociaal domein te verbeteren

Om de ondersteuning voor mensen in hun laatste levensfase te verbeteren gaan Agora en Movisie aan de slag in zogenaamde Proeftuinen Léven tot het Einde. Het doel is de lokale samenwerking tussen collega’s uit diverse vakgebieden en organisaties te verbeteren, zodat de beste zorg en ondersteuning geboden kan worden. Een Proeftuin bestaat uit professionals uit de zorg- en welzijnssector, beleidsmakers en bestuurders. Lees meer in dit artikel van Movisie en op de website van Agora.

What happens when palliative care is neglected as a public health priority? 

In dit (Engelstalige) artikel vertelt Luc Deliens, Professor of Palliative Care Research, over wat er gebeurt als palliatieve zorg niet als prioriteit in de gezondheidszorg wordt gezien. Volgens hem zou palliatieve zorg net zo’n prioriteit moeten hebben bij overheden als bijvoorbeeld de preventie van welvaartsziekten.   

Eutha-nasi, een gerecht voor mensen die levensmoe zijn

In deze column vertelt de echtgenote van Joost over zijn euthanasie. Haar wens is dat euthanasie een bespreekbaar onderwerp wordt en dat naasten beter begeleid worden. ‘Ik heb vanuit liefde de kracht kunnen vinden om dit te doen, maar ik kan mij ook goed voorstellen dat het anders is. Omdat het zoveel is voor een mens om te behappen’ (bron: Carend). 

Nieuw op Palliaweb

Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 4 februari 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.