Jeroen Hasselaar bijzonder hoogleraar Social Empowerment in de Palliatieve Zorg
Nieuws30 augustus 2022
Nieuws

Jeroen Hasselaar bijzonder hoogleraar Social Empowerment in de Palliatieve Zorg

Nieuws 30 augustus 2022

Jeroen Hasselaar is benoemd tot bijzonder hoogleraar Social Empowerment in de Palliatieve Zorg aan het Radboudumc. Hij doet in samenwerking met Stichting Agora onderzoek naar de sociale aspecten van zorg voor ongeneeslijk zieke mensen en wil formele en informele zorgnetwerken beter integreren om zo het welbevinden van mensen in de palliatieve fase en hun naasten te verbeteren.

Hasselaar: ‘Ik onderzoek wat mensen in de laatste fase aan zorg en ondersteuning nodig hebben. Deze behoeften kunnen we niet altijd in bestaande zorgkaders vangen en vragen om goede samenwerking en integratie van zorg door de huisarts, in het ziekenhuis en in de eigen leefomgeving. Daarbij gaat het om het brede sociale welbevinden van de patiënt, vanuit een persoonsgerichte benadering.’

Sociale aspecten van palliatieve zorg

Jeroen Hasselaar legt uit dat veel mensen bij palliatieve zorg vooral denken aan lichamelijke zorg, zoals het inzetten van medicatie. ‘Ik wil graag meer aandacht voor de sociale aspecten van zorg en welzijn. ‘Ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten hebben behoefte aan veel bredere ondersteuning dan alleen het fysieke. Ze lopen tegen vragen aan over wat voor hen nog belangrijk is, zoals zaken afronden, contact herstellen, afscheid nemen en de gevolgen voor hun naasten. Ik wil met onderzoek bijdragen aan hun kwaliteit van leven in de laatste levensfase.’

De zorgende gemeenschap

Volgens Hasselaar moet de palliatieve zorg meer aanhaken bij de reguliere zorg, waarbij duidelijk moet blijven dat sterven en lijden geen specifiek medische zaken zijn. Palliatieve zorg zou in verbinding met de hele zorgende gemeenschap moeten staan. Hoe kan dit goed worden ingericht nu steeds meer mensen thuis worden behandeld in de palliatieve fase? Om mensen langer thuis te houden is het noodzakelijk dat het zorgdomein en het sociaal domein de juiste hulp bieden bij de zorg en ondersteuning in de thuissituatie. 'Samen met Agora gaan we werken aan proeftuinen waar bijvoorbeeld de wethouder aan tafel zit met huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere mensen uit de eerstelijnszorg. Zij werken samen vanuit concrete casussen en bespreken hoe ze mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten optimaal ondersteunen. Zo onderzoeken we hoe we zorg duurzamer kunnen inrichten en de palliatieve zorg landelijk verbeteren', vertelt Hasselaar.

Meer informatie

Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 30 augustus 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.