Doe mee aan de peiling naar markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning
Nieuws1 februari 2022
Nieuws

Doe mee aan de peiling naar markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning

Nieuws 1 februari 2022

Ben je verzorgende, verpleegkundige of arts? Dan vraagt de Stichting Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) je mee te doen aan een korte peiling om inzicht te krijgen in je ervaringen, kennis en opvattingen over twee belangrijke thema’s binnen de palliatieve zorg: markering en proactieve zorgplanning. Daarmee bedoelen we het herkennen van patiënten in de palliatieve fase en het voeren van het gesprek over waarden, wensen en behoeften en behandelgrenzen van de patiënt voor die laatste levensfase.
 
Deze peiling is bedoeld om te kijken wat je helpt bij markering en proactieve zorgplanning en wat er beter kan rondom deze thema’s. Deze eerste peiling is een nulmeting en dient daarmee ook als uitgangspunt voor het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II). We vergelijken de uitkomsten van de peiling onder zorgverleners met peilingen onder burgers en patiënten en naasten. We herhalen de peilingen eens in de twee jaar.
Ondanks de extra druk die COVID-19 legt op zorgverleners, is samen met hen besloten deze vragenlijst nu toch uit te zetten. Juist omdat we zien dat COVID-19 vraagt om proactieve zorgplanning, zodat -ook in acute situaties- passende zorg gegeven wordt.
Het invullen van de vragenlijst duurt 5-10 minuten. Wij danken je alvast heel hartelijk voor je deelname en stellen het op prijs als je wilt helpen de peiling bij je collega’s onder de aandacht te brengen.

Ga naar de vragenlijst
 

Voor vragen, neem contact op met:
Natasja Raijmakers IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Linda Brom IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 februari 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.