Zorgpad Stervensfase nu nog beter inzetbaar door nieuw ontwikkelde materialen voor implementatie
Nieuws1 september 2021
Nieuws

Zorgpad Stervensfase nu nog beter inzetbaar door nieuw ontwikkelde materialen voor implementatie

Nieuws 1 september 2021

Het Zorgpad Stervensfase, onderdeel van de richtlijn Zorg in de stervensfase, is een hulpmiddel dat helpt om de kwaliteit van zorg in de stervensfase te optimaliseren. Het is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in één. Sinds 20 jaar maken vele zorgorganisaties gebruik van het zorgpad. Met succes: wetenschappelijk is bewezen dat de kwaliteit van zorg in de stervensfase toeneemt door het gebruik ervan. De inzetbaarheid van het zorgpad is nu sterk verbeterd door de ontwikkeling van ondersteunende materialen voor implementatie.

Juiste voorbereiding verhoogt duurzaam gebruik zorgpad

Meer scholing voor het zorgteam was een langgekoesterde wens vanuit het veld, maar wel met verlaging van het aantal verleturen. Daarom is er een nieuwe e-learning basismodule Zorgpad Stervensfase ontwikkeld voor verpleegkundigen en verzorgenden. Zij kunnen zich het zorgpad eigen maken op een zelf gekozen moment en in eigen tempo. Zo zijn ze goed voorbereid op het werken met het zorgpad. Uit de praktijk blijkt dat een goede voorbereiding de kans op een duurzaam gebruik van het zorgpad sterk verhoogt. De eerste zorgverleners die de e-learning hebben afgerond zijn zeer enthousiast: ‘Door de e-learning wist ik van te voren wat van mij als verpleegkundige wordt verwacht. Je komt zo goed beslagen ten ijs wanneer het zorgpad voor een patient wordt ingezet’ en ‘Voorheen kon ik nog wel eens onzeker zijn over het gebruik van het zorgpad, ik vind het  fijn dat je met de online scholing alles nog eens rustig kunt nalezen’.

Maximale ondersteuning projectleiders

Het implementeren van het zorgpad kost tijd en menskracht. Er was een grote behoefte uit het veld aan meer ondersteunende materialen om niet opnieuw het implementatiewiel uit te vinden. Daarom is er nu maximale aandacht voor de projectleiders die de implementatie van het zorgpad op zich gaan nemen. Om hen zo goed mogelijk te faciliteren is er een spiksplinternieuw online implementatietraject ontwikkeld met veel ruimte voor kennisdelen en sparren met andere projectleiders. Het gratis online implementatietraject bestaat uit vier onderdelen:

  1. e-learning voor zorgverleners die gaan werken met het zorgpad (online basismodule)
  2. online startbijeenkomst voor projectleiders
  3. online stappenplan voor projectleiders
  4. interactieve kwartaalbijeenkomsten

Ervaringsverhaal

Stefanie Schellekens, specialist Ouderengeneeskunde bij Pantein: ‘Het grootste behaalde succes is de bewustwording die met het zorgpad is gecreëerd. Door het gebruik van de checklist kun je niets over het hoofd zien of op z’n beloop laten. Ook het team die met het zorgpad heeft gewerkt, gaf aan dat het gebruik van het zorgpad zeker meerwaarde had: niet alleen de kwaliteit van zorg verbeterde, maar ook de samenwerking met collega’s en de communicatie met patient en naasten.’ Lees het hele interview met Schellekens bij ‘Ervaringsverhalen implementatie’ op de themapagina over het zorgpad.

Wil je ook het Zorgpad Stervensfase implementeren?

Wil je ondersteuning bij het leveren van betere zorg voor patiënten in de laatste levensfase? Zet dan het Zorgpad Stervensfase in.

Wil je weten hoe het zorgpad in jouw organisatie kan worden ingezet? Lees op de themapagina alles over het gebruik van het Zorgpad Stervensfase.

De Hulpgids digitalisering Zorgpad Stervensfase helpt zorginstellingen en softwareleveranciers bij het implementeren van het digitale Zorgpad Stervensfase in het elektronisch patiëntendossier. Daarnaast biedt de hulpgids handvatten voor de organisatorische inbedding.

Wat is het Zorgpad Stervensfase en wat is de meerwaarde?  

Hoe werkt het Zorgpad Stervensfase

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 1 september 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.