Zelfevaluatie Palliatieve Zorg als hulpmiddel binnen het kwaliteitssysteem van een organisatie
Nieuws11 mei 2021
Nieuws

Zelfevaluatie Palliatieve Zorg als hulpmiddel binnen het kwaliteitssysteem van een organisatie

Nieuws 11 mei 2021

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg formuleert ten aanzien van kwaliteit en onderzoek de volgende standaard: 

“Aanbieders van palliatieve zorg streven naar de beste kwaliteit van palliatieve zorg. Zowel in ervaren kwaliteit van zorg en geboden ondersteuning voor alle patiĆ«nten, diens naasten, zorgverleners en vrijwilligers, als in organisatie van zorg.”

Het is daarbij de bedoeling dat zorginstellingen een PDCA kwaliteits- en prestatieverbeteringscyclus doorlopen op alle onderdelen van palliatieve zorg. De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg is gebaseerd op het Kwaliteitskader en kan dienen als hulpmiddel voor zorgorganisaties om inzicht te krijgen in waar men staat op het gebied van aanbod en organisatie in de palliatieve zorg. Daarnaast geeft het een gericht beeld over waar verbetering mogelijk is. 

Voor zorgorganisaties die vragen hebben over over het gebruik van de Zelfevaluatie in relatie tot kwaliteitssystemen met bijbehorende keurmerken is een document opgesteld dat hen daarbij helpt. 

Meer informatie over de Zelfevaluatie is te vinden op de themapagina.

Contactpersoon Ilse Brummelhuis Fibula
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2021
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.