Verslag invitational conference 'Samen beschouwen en vooruitzien '
Nieuws29 april 2021
Nieuws

Verslag invitational conference 'Samen beschouwen en vooruitzien '

Nieuws 29 april 2021

De toekomstvisie op consultatie door in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners en ontwikkelingen in het project TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging (TAPA$), dat waren de twee onderwerpen voor het landelijke (online) Invitational conference 'Samen beschouwen en vooruitzien' die op 4 maart 2021 werd gehouden.

Met genodigden - afgevaardigden vanuit bij palliatieve zorg betrokken beroeps-, branche-  en ondersteunende organisaties – is in parallelsessies besproken wat nodig is om consultatie en transmurale palliatieve zorg structureel in te bedden in het zorgproces.

Opbrengsten

De belangrijkste conclusies voor beide onderwerpen zijn hieronder opgesomd.

Consultatie

 • Integreer inzet (van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener) in de bestaande regionale (transmurale) zorg en daarbij behorende overlegstructuren. Expliciteer de rollen en taken van de specialistische inzet en normeer;
 • Richt je zoveel mogelijk op deskundigheidsbevordering om van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam te komen;
 • Aandacht voor empowerment van de in palliatieve zorg gespecialiseerde verpleegkundige;
 • Aandacht voor empowerment van de patiënt (patiëntperspectief). Koppel de inzet van een in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener aan de patiënt;
 • Richt de bekostiging zodanig in dat de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener goed benut wordt.

Deze handzame infographic schetst een beeld van de huidige landelijke consultatiedienst en bijbehorende cijfers.

TAPA$

 • Er moet in de regio vertrouwen zijn tussen alle zorgaanbieders en de zorgverzekeraar;
 • Het moet zichtbaar zijn wat de regionale zorgvraag en het zorggebruik is;
 • Op korte termijn kan via een transmuraal inkoopproces monodisciplinair worden ingekocht;
 • Werk in TAPA$ hiervoor formats uit die andere regio’s kunnen gebruiken;
 • Er moet geen nieuwe organisatie voor transmurale palliatieve zorg worden opgericht;
 • Op lange termijn lijkt populatiebekostiging het meest passend;
 • Werk vanuit TAPA$ uit welke bouwstenen populatiebekostiging bestaat.

Bekijk voor meer informatie over het project op de themapagina TAPA$.

Volledig verslag

Lees voor een impressie van het verloop van de invitational conference het verslag.

De invitational confrence werd georganiseerd door PZNL en Palliactief. Beide partijen gaan de komende periode met de genodigden de resultaten van de invitational conference concretiseren.

Voor vragen, neem contact op met:
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 29 april 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.