RVS presenteert inspiratierapport 'Stervelingen - Beter samenleven met de dood'
Nieuws9 december 2021
Nieuws

RVS presenteert inspiratierapport 'Stervelingen - Beter samenleven met de dood'

Nieuws 9 december 2021

Vandaag presenteerde de De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) het adviesrapport Stervelingen - Beter samenleven met de dood aan kamerleden Ockje Tellegen (VVD), Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Kees van der Staaij (SGP)De raad onderzoekt in dit 'inspiratieadvies' of en hoe we beter kunnen samenleven met de dood en waar dat nu problemen oplevert. 

'De dood is meer en meer gemedicaliseerd', stelt Jet Bussemaker in het Reformatorisch Dagblad. 'Naarmate we meer kunnen genezen en langer leven, wordt het steeds moeilijker om te spreken over het einde. We duwen onze stervelijkheid weg. Ook zijn er minder standaardrituelen, mede als gevolg van de ontkerkelijking en de steeds groter wordende culturele diversiteit.' Geconfronteerd met de eindigheid van het leven, vinden mensen het lastig om er woorden aan te geven en anderen tot steun te zijn, terwijl dat juist dan zo waardevol is. 

In het advies betoogt de RVS dat met name de samenleving aan zet is als het gaat om beter samenleven met de dood. Het document bevat dan ook geen concrete beleidsaanbevelingen. Juist door de variatie en prachtige initiatieven rondom de dood een podium te geven, wil de RVS de lezer inspireren met de vele manieren die er zijn om samen te leven met de dood.  
 

Naar het inspiratieadvies


Over de Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving (RVS)

De RVS is een onafhankelijk strategisch adviesorgaan van de regering en het parlement, bestaande uit negen leden, voorgezeten door Jet Bussemaker. Doel van de raad is de overheid, maar ook de burger, te inspirerenZij richt zich op vragen in de zorg en in het maatschappelijke domein

De RVS ging op 1 januari 2015 van start als opvolger van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). De leden worden benoemd bij koninklijk besluit.   

Het advies valt binnen het thema Grenzen aan genezen en verbeteren van de werkagenda van de RVS.

Voor vragen, neem contact op met:
Raad van Volksgezondheid & Samenleving
Laatst geactualiseerd: 9 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.