Overzicht van lopende onderzoeken zingeving en levensvragen
Nieuws10 maart 2021
Nieuws

Overzicht van lopende onderzoeken zingeving en levensvragen

Nieuws 10 maart 2021

Geestelijke verzorging in de eerste lijn is sterk in beweging en er wordt dan ook volop onderzoek gedaan naar dit domein.  

Fibula heeft de lopende onderzoeken uit de ZonMw programma’s Palliantie en Zingeving en geestelijke verzorging in een overzicht geplaatst.

ZonMw programma Palliantie

Onderstaande onderzoeken zijn afkomstig uit het ZonMw programma Palliantie:

ZonMw programma Zingeving en Geestelijke verzorging 

Dit programma heeft een bredere doelgroep dan palliatieve zorg. Binnen het programma zijn, onder andere 8 actie-onderzoeken in de eerste lijn gestart, waarvan 7 regionaal en 1 landelijk (gericht op kinderen). Onder de link naar het onderzoek op de website van ZonMw hebben we hier de onderzoeker en een aantal participerende organisaties opgenomen (CVL= centrum voor levensvragen) 

 • Toolbox voor signaleren en bespreken van zingevingsvragen: actieonderzoek in de thuissituatie. Consortium Noord-Holland en Flevoland, Centra voor Levensvragen Gooi en Vechtstreek; Amsterdam-Diemen; Flevoland, en Momentaal.
  Rianne Hoopman, Amsterdam UMC
   
 • ZIN-samen
  Het op maat kunnen aanbieden van een integraal en afgestemd aanbod van Geestelijke Zorg in de thuissituatie door beroepskrachten en vrijwilligers aan mensen in de palliatieve fase en hun naasten en vijftigplussers. 
  Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) & Centrum voor Levensvragen (CvL) Westelijke Mijnstreek, NPZ & CvL Midden Limburg, NPZ Stadsgewest Breda & ZINVOL CvLl NPZ regio Oss-Meijereistad-Uden en 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard. 
  Marieke Groot, hogeschool Rotterdam
   
 • Linking-Zin
  Samen met stakeholders uit de drie regio’s een werkwijze en samenwerking ontwikkelen en evalueren, waardoor het aanbod in ondersteuning aansluit bij de individuele behoeften aan ondersteuning bij zingevingsvragen van diverse doelgroepen.
  Consortium ZW- Nederland, Hogeschool Rotterdam, Netwerken palliatieve zorg / C v L Rotterdam, West-Brabant en Zuid-Hollandse eilanden.
  Susan Hupkens, hogeschool Rotterdam
   
 • SamenZin.
  Een participatief actieonderzoek gericht op samenwerkend leren over zingeving van geestelijk verzorgers en POH GGZ/Ouderen in de eerstelijnszorg in Utrecht en omgeving. 
  Zin In Utrecht, Centrum voor Levensvragen Zuidoost Utrecht, huisartspraktijken in Utrecht-Stad en Zuidoost Utrecht, POH opleidingen, VGVZ. 
  Gaby Jacobs, UvH 
   
 • Zingeving en Geestelijke verzorging in de thuissituatie 
  Inzicht verkrijgen in mogelijkheden en handvatten bieden voor de realisatie van het structureel inbedden van zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie via bestaande structuren. Daarbij hebben de betrokken partijen de wens om zingeving en geestelijke verzorging, weer normaal onderdeel te laten zijn in de hele keten van integrale zorg. 
  Friesland, Groningen.
  Carina Pittens, Athena Instituut VU
   

 • Zinvol samenwerken in de thuissituatie
  Een duurzame interprofessionele samenwerkingsstructuur realiseren in de wijkcontext voor geestelijke verzorging/begeleiding.
  Regio Noordwest Veluwe, Putten, Elburg en Regio Randstad, Delft en Schiedam.
  René van Leeuwen, VIAA
   

 • CONNECT-studie: Op weg naar passende geestelijke verzorging voor ouders van ernstig zieke kinderen in de Thuissituatie
  Marijke Kars, UMCU
   

 • ZINSITIEF: sensitief voor zingeving in sociaal werk 
  Hoe kunnen geestelijk verzorgers, sociaal werkers en vrijwilligers in het sociaal domein samen werken aan herkenning van zingeving onder thuiswonende ouderen.
  Netwerken palliatieve zorg Gelderland-Zuid, IJssel-Vecht en Noordoost Overijssel, Drenthe-Steenwijkerland samen met een groot aantal welzijnsorganisaties.
  Franka Bakker, Hogeschool Windesheim
   

 • Kenniswerkplaats geestelijke verzorging en zingeving
  De Universiteit voor Humanistiek heeft, In een consortium met andere universiteiten, hogescholen en universitaire medische centra, een aanvraag gedaan voor deze ZonMw call. 

Aanvullingen

Mis je iets in dit overzicht? Neem dan contact op met Jeroen Joosten via het contactblok op deze pagina. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 10 maart 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.