Onderzoeksrapport rol coördinator in palliatieve zorg door vrijwilligers
Nieuws12 oktober 2021
Nieuws

Onderzoeksrapport rol coördinator in palliatieve zorg door vrijwilligers

Nieuws 12 oktober 2021

Een coördinator binnen de palliatieve terminale zorg heeft twee hoofdtaken: de begeleiding van vrijwilligers en afstemming met professionele zorg. Deze taak brengt lastige situaties met zich mee, zo blijkt uit het onderzoeksrapport 'Kwaliteit van de vrijwillige palliatieve terminale zorg. De coördinator in beeld'. Zo krijgen coördinatoren te maken met grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers of door cliënten/naasten, zoals vrijwilligers die een vriendschapsband zoeken. Ook ervaren ze dat de zorgzwaarte de afgelopen jaren is toegenomen en is er regelmatig sprake van communicatieproblemen en onduidelijkheid over verantwoordelijkheden in de relatie met de professionele zorg. Opvallende uitkomst van het onderzoek is dat coördinatoren goed met deze lastige situatie om weten te gaan. Dit doen ze door de problemen bespreekbaar te maken met betrokkenen of collega's. 

Totstandkoming van het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Ben Vruggink en Gaby Jacobs van de Universiteit van Humanistiek in opdracht van VPTZ Nederland. Het onderzoek is verricht onder ruim 160 coördinatoren die werken in hospices, Bijna-Thuis-Huizen, palliatieve units en thuiszorgorganisaties.  Ze organiseerden twee focusgroepen, namen vragenlijsten af en hielden 20 diepte-interviews.

Rapport en casuïstiekbundel

Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden via de website van de Universiteit van Humanistiek. Naast het onderzoek is er ook een casuïstiekbundel die kan worden gebruikt in scholingen en cursussen voor coördinatoren. Met de bundel hopen de onderzoekers toekomstige coördinatoren te helpen in het bieden van goede vrijwillige zorg.

Voor vragen, neem contact op met:
Yvette Nelen Universiteit voor Humanistiek
Laatst geactualiseerd: 12 oktober 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.