Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO) nieuwste lid PZNL
Nieuws29 november 2021
Nieuws

Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO) nieuwste lid PZNL

Nieuws 29 november 2021

De Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), beroepsvereniging van professionals, is toegetreden tot de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).

Landelijke beroepsvereniging psychosociale zorg

De NVPO is de landelijke multidisciplinaire wetenschappelijke beroepsvereniging die zich inzet voor kwalitatief hoogwaardige psychosociale zorg als onlosmakelijk onderdeel van de oncologische zorg. Zij bundelt, verspreidt en vergroot de kennis van zorgprofessionals, onderzoekers en beleidsmakers in de psychosociale zorg. De betrokkenheid van deze brede groep professionals die zich inzetten voor het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen met (een ongeneeslijke vorm van) kanker draagt bij aan de verdere ontwikkeling van hoogwaardige palliatieve zorg in Nederland.

Samen werken aan palliatieve zorg

PZNL-bestuurder prof. dr. Saskia Teunissen: ‘De NVPO vertegenwoordigt een diversiteit van zorgprofessionals en onderzoekers in de psychosociale oncologie wiens kennis en ervaring wij graag benutten binnen PZNL. In vertrouwen kijk ik uit naar de verdieping en verbreding van de dynamiek in de landelijke samenwerking’

Robbert Sanderman, voorzitter NVPO: ‘Binnen PZNL komt kennis en kunde samen voor continue verbetering van de palliatieve zorg. In de palliatieve zorg voor mensen met kanker hebben professionals in de psychosociale oncologie een belangrijke bijdrage. Wij zien uit naar de inhoudelijke synergie binnen PZNL.’

De NVPO wil een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering van het meerjarenplan van PZNL met haar kennis, netwerk en middelen. De NVPO zet zich in voor het bevorderen en borgen van kwalitatief hoogwaardige en betaalbare psychosociale zorg, alsmede het vergroten van de toegankelijkheid van deze zorg. Daarmee zet zij zich in voor de kwaliteit van leven van mensen met kanker en levert zij een bijdrage aan de psychische, sociale en spirituele dimensie van palliatieve zorg zoals deze in het kwaliteitskader palliatieve zorg zijn beschreven. De samenwerking zal onder andere inhouden dat meer informatie wordt uitgewisseld, nieuwe verbindingen in samenwerking in het sociale en gezondheidsdomein worden gelegd en dat meer informatie wordt ontsloten op het kennisplatform voor zorgprofessionals in de palliatieve zorg Palliaweb, als ook voor burgers, patiënten en naasten op Overpalliatievezorg.

Over de NVPO

De NVPO is de wetenschappelijke beroepsvereniging van en voor beroepsbeoefenaren die werkzaam zijn binnen het gebied van de psychosociale oncologie. De NVPO zet zich in voor kwalitatief hoogwaardige, tijdige en toegankelijke zorg voor mensen die leven met en na kanker. Aan de NVPO zijn onder andere maatschappelijk werkers, psychologen, geestelijk verzorgers en onderzoekers verbonden.

De missie van de NVPO is de ontwikkeling en de bevordering van kennis en zorg van de psychosociale oncologie. Daarvoor onderhoudt zij een deskundigenbestand voor waarborging van kwalitatieve zorgprofessionals werkzaam in de psychosociale oncologie, ontwikkelt zij keurmerken voor opleidingen voor zorgprofessionals, doet zij aan richtlijnontwikkeling en bundelt wetenschappelijk onderzoek en interventies zodat deze beter toegankelijk wordt voor de praktijk. De NVPO geeft een breed gelezen kwartaalblad uit en organiseert onder andere een jaarlijks congres en netwerkbijeenkomsten voor onderzoekers. De NVPO is daarnaast een actief lid binnen de Taskforce Cancer Survivorship Care.

Over PZNL

PZNL maakt zich hard voor de best mogelijke palliatieve zorg voor iedereen. Dit vraagt om een krachtige dialoog om alle partijen betrokken bij vraagstukken in de palliatieve zorg te verbinden en uit te nodigen om samen te gaan en blijven werken. PZNL vormt de uitdagende werkplaats waarin leden en tal van andere partners samenwerken aan doorontwikkeling van de palliatieve zorg en de aandacht daarvoor binnen de samenleving. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vormt daarbij het kompas en Palliaweb de digitale vindplaats. 

Voor vragen, neem contact op met:
Akke Albada (persvoorlichting) tel: 06 18 41 86 67
Laatst geactualiseerd: 29 november 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.