Nieuwe toolbox voor passende palliatieve zorg bij COPD (LAN)
Nieuws13 december 2021
Nieuws

Nieuwe toolbox voor passende palliatieve zorg bij COPD (LAN)

Nieuws 13 december 2021

Mensen met (ver)gevorderde COPD hebben een hoge symptoomlast, waarbij met name kortademigheid, vermoeidheid, angst en depressie spelen. De kwaliteit van leven is in deze groep vaak laag. Desondanks is vroeg ingezette palliatieve zorg (nog) niet gebruikelijk. Om dat te verbeteren heeft de Long Alliantie Nederland (LAN) samen met vele stakeholders een nieuwe online toolbox ontwikkeld. In de toolbox zijn achtergrondinformatie, handvatten en hulpmiddelen voor zorgverleners samengebracht om palliatieve zorg te verlenen aan mensen met COPD en deze te implementeren in reguliere COPD-zorg.

Inhoud toolbox

De toolbox is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, de richtlijn Palliatieve zorg bij COPD en ervaringen van zorgverleners en experts. In de toolbox vind je hulpmiddelen als een handreiking met voorbeeldzinnen voor proactieve zorgplanning bij COPD, een informatiefolder voor patiënten over omgaan met kortademigheid en leerzame video’s.
 

Bekijk de toolbox


COMPASSION-project

De toolbox is één van de uitkomsten van het COMPASSION-project. Dit ZonMw Palliantieproject werd in 2017 gestart door de LAN in samenwerking met het Leids universitair medisch centrum en het Radboudumc om palliatieve zorg voor mensen met COPD en hun naasten te verbeteren. Lees meer over het COMPASSION-project.

Webinar Palliatieve zorg bij COPD: hoe doe je dat?

Op 1 december 2021 was het webinar Palliatieve zorg bij COPD: hoe doe je dat?. Drie zorgverleners die deelnamen aan het COMPASSION-onderzoek deelden hun ervaringen en gaven praktische tips over het verlenen en implementeren van palliatieve zorg bij COPD. Je kunt het webinar Palliatieve zorg bij COPD: hoe doe je dat? terugkijken.

 

 

Voor vragen, neem contact op met:
Els Verschuur Long Alliantie Nederland
Laatst geactualiseerd: 13 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.