Nieuw onderwijsplatform op Palliaweb voor verankering palliatieve zorg in zorgopleidingen
Nieuws15 april 2021
Nieuws

Nieuw onderwijsplatform op Palliaweb voor verankering palliatieve zorg in zorgopleidingen

Nieuws 15 april 2021

Gezondheidszorg gaat om meer dan genezen

Op 15 april lanceerden PZNL en O²PZ het landelijke Onderwijsplatform Palliatieve Zorg. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de richting van meer kennis van palliatieve zorg bij iedere zorgverlener – en uiteindelijk betere zorg voor de patiënt. Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg. Het is voor iedereen vrij toegankelijk en is te vinden op Palliaweb.nl.
 Palliatieve zorg onvoldoende ingebed in huidige onderwijs

Nagenoeg elke zorgverlener krijgt in de praktijk met mensen in de palliatieve fase te maken. De zorg voor hen is erop gericht optimaal bij te dragen aan de kwaliteit van leven en is onderdeel van de reguliere (medische) zorg. Van de tijdige inzet van palliatieve zorg is aangetoond dat het de kwaliteit van leven en de tevredenheid over de kwaliteit van zorg van patiënten en hun naasten verbetert. Toch komt palliatieve zorg in het huidige onderwijs aan medici, verpleegkundigen en andere zorgverleners nog onvoldoende aan bod en bestaat er geen structurele inbedding van palliatieve zorg in het onderwijs. Nog altijd ligt de focus bij opleidingen op het genezen van patiënten en dreigt de kwaliteit van leven van patiënten in de palliatieve fase onderbelicht te raken.

Compleetste overzicht scholingen en onderwijsmaterialen

Het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) heeft als missie om hier verandering in te brengen. Om palliatieve zorg beter in het onderwijs te verankeren initieerde O²PZ de ontwikkeling van een onderwijsplatform voor palliatieve zorg. Door in een vroeg stadium de krachten te bundelen met Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en het nieuwe Onderwijsplatform Palliatieve Zorg onder te brengen op Palliaweb, kon de bestaande toolbox met onderwijsmaterialen op Palliaweb - ontwikkeld met projectuitkomsten van Pasemeco en Edupal - worden verrijkt en wordt versnippering tegengegaan. Hierdoor is nu het meest complete overzicht voor scholingen en onderwijsmaterialen gerealiseerd. Opleiders en docenten van mbo-niveau tot wo+ vinden hier diverse onderwijsmaterialen, zodat zij structureel aandacht kunnen geven aan palliatieve zorg. En (aankomend) zorgverleners vinden op het platform een overzicht van alle bij- en nascholingen op het gebied van palliatieve zorg.


Over Palliaweb

Palliaweb is een initiatief van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). Het is een digitaal platform voor en door professionals in de palliatieve zorg, dat voorziet in bruikbare en actuele informatie uit betrouwbare bron. PZNL ambieert met Palliaweb een substantiële bijdrage te leveren aan de onderbouwing en ondersteuning van optimale zorg voor de patiënt in de palliatieve fase en zijn naasten. 

www.palliaweb.nl

Voor meer informatie over Palliaweb kun je contact opnemen met Birgitte Broersma, hoofdredacteur: b.broersma@pznl.nl, 06 - 11 40 28 67.

Over PZNL

Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is hét landelijk platform voor krachtige dialoog over en ondersteuning bij vraagstukken in de palliatieve zorg. Bestaande uit lidorganisaties Fibula, IKNL, PaTz, PALZON, Patiëntenfederatie Nederland en Agora verbindt, vertegenwoordigt, initieert en ontwikkelt PZNL initiatieven op het gebied van palliatieve zorg. Door fragmentatie tegen te gaan en samenwerking te bevorderen wordt de kwaliteit van palliatieve zorg vergroot. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vormt daarbij het kompas.

www.pznl.nl

Over O2PZ

VUmc Academie heeft in 2016 de Kennissynthese Onderwijs en Palliatieve Zorg uitgevoerd. De  conclusies en aanbevelingen zijn in opdracht van ZonMw uitgewerkt en worden in het door ZonMw  subsidieerde het programma O²PZ ten uitvoer gebracht. Het programma O²PZ leidt tot landelijke regie en samenwerking tussen betrokken stakeholders in onderwijs over palliatieve zorg. Daarnaast komt er een landelijk zichtbaar en toekomstgericht onderwijs- en opleidingsaanbod met een herkenbare plek in alle curricula voor alle professionele zorgverleners in de palliatieve zorg. In de overtuiging dat optimalisatie van palliatieve zorg start met goed onderwijs. Het nieuwe platform is een belangrijk onderdeel van het programma.

www.o2pz.nl

 

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 15 april 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.