Met palliatieve zorg vijf keer lager risico op niet-passende zorg
Nieuws17 februari 2021
Nieuws

Met palliatieve zorg vijf keer lager risico op niet-passende zorg

Nieuws 17 februari 2021

De tijdige inzet van palliatieve zorg zorgt voor een significant lager risico op het ontvangen van niet-passende zorg in de laatste levensfase. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door IKNL, Vektis en PZNL. In het onderzoek is gekeken naar 43.067 mensen die in 2017 overleden zijn aan kanker. Van de 16.967 mensen (39%) die in de elf maanden voorafgaand aan de laatste levensmaand palliatieve zorg ontvingen, kreeg 16% potentieel niet-passende zorg. Van de 26.100 mensen (61%) die in diezelfde periode geen palliatieve zorg ontvingen, kreeg 45% potentieel niet-passende zorg.

Opzet van het onderzoek

Op basis van de data van alle zorgverzekeringen in Nederland (afkomstig uit de database van Vektis) is gekeken naar de verleende zorg in de laatste maand van het leven van patiĆ«nten met kanker. Daarnaast is bekeken bij wie er in het jaar voorafgaand aan het overlijden op enige manier palliatieve zorg was gedeclareerd; in het ziekenhuis, thuis of in het verpleeghuis. Op basis hiervan is gekeken of er een verband is tussen het verlenen van palliatieve zorg en het ontvangen van potentieel niet-passende zorg in de laatste maand voor het overlijden. Onder niet-passende zorg wordt verstaan: twee of meer spoedeisende hulp bezoeken, behandeling met chemotherapie, twee of meer ziekenhuisopnames, lange ziekenhuisopname (14 dagen of langer), IC-opname, overlijden in het ziekenhuis.

Conclusies en aanbevelingen

Uit het onderzoek blijkt dat mensen met palliatieve zorg een aanzienlijk lager risico (5 keer) hebben om niet-passende zorg te ontvangen in de laatste maand van hun leven. Dit op basis van gecorrigeerde cijfers naar leeftijd, geslacht en aantal diagnoses van kanker. De uitkomsten van het onderzoek laten het belang zien van het tijdig bespreken van de behoefte aan palliatieve zorg door middel van proactieve zorgplanning (advance care planning) en het Tijdige Integratie Palliatieve Zorg in Oncologie (TIPZO) project.

Download

Het volledige onderzoek 'Inappropriate end-of-life cancer care in a generalist and specialist palliative care model: a nationwide retrospective population-based observational study' 

 

Voor vragen, neem contact op met:
Manon Boddaert IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 februari 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.