Jaarcijfers Consultatiedienst Palliatieve Zorg 2020
Nieuws1 juni 2021
Nieuws

Jaarcijfers Consultatiedienst Palliatieve Zorg 2020

Nieuws 1 juni 2021

De jaarcijfers Consultatiedienst Palliatieve Zorg 2020 zijn beschikbaar. Deze geven een beeld van de consultatie palliatieve zorg in Nederland die wordt uitgevoerd door (transmurale) consultatieteams. Doel van deze ondersteuning is het brengen van specialistische kennis van palliatieve zorg aan de generalistische zorgverlening om de kwaliteit van zorg voor de patiĆ«nt, diens naasten en directe hulpverleners te optimaliseren.

De consultatie is bereikbaar middels het landelijke telefoonnummer 088-6051444, dat via de postcode van de consultvrager uitkomt bij een regionaal consultatieteam.

Met ingang van 1 juli 2020 zijn de consultatie-activiteiten van IKNL en Fibula samengevoegd in de Stichting Fibula.

Download

Jaarcijfers Consultatiedienst Palliatieve Zorg 2020

Contactpersoon Hetty Kazimier Fibula
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2021
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.