Hoe verhoudt de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg zich tot PREZO Hospicezorg?
Nieuws28 april 2021
Nieuws

Hoe verhoudt de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg zich tot PREZO Hospicezorg?

Nieuws 28 april 2021

De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg en PREZO Hopsicezorg zijn beide instrumenten die kunnen worden gebruikt bij het evalueren van de kwaliteit van palliatieve zorg. Maar hoe verhoudt de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg zich tot PREZO Hospicezorg? Deze vraag wordt regelmatig gesteld.

In het document Zelfevaluatie Palliatieve Zorg en PREZO Hospicezorg wordt een toelichting gegeven op beide instrumenten. Ook bevat het aandachtspunten om op te letten bij de keuze voor één van beide instrumenten.

Download

Download het document 'Zelfevaluatie Palliatieve zorg en PREZO Hospicezorg'.

Meer informatie

Voor meer informatie over beide instrumenten zie: Stichting Perspekt - PREZO Hospicezorg en het thema Zelfevaluatie Palliatieve Zorg met onder meer filmpjes en documenten.

Contactpersoon Ilse Brummelhuis Fibula
Laatst geactualiseerd: 28 april 2021
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.