Handreiking financiering palliatieve zorg 2022 verschenen
Nieuws4 augustus 2021
Nieuws

Handreiking financiering palliatieve zorg 2022 verschenen

Nieuws 4 augustus 2021

De nieuwe versie van de Handreiking financiering palliatieve zorg 2022 is gepubliceerd. Aan de hand van een casus beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: ziekenhuis, thuis, hospice en verpleeghuis & palliatieve terminale unit. Deze handreiking helpt de zorgprofessional door de structuur en regelgeving rondom financiering van de palliatieve zorg voor 2022 op een rij te zetten en deze te koppelen aan mogelijkheden voor declaratie.

Wijziging per 2022: Experiment met cliëntprofielen wijkverpleging

Per 1 januari 2022 kan in de wijkverpleging gestart worden met het registreren van cliëntprofielen als basis voor bekostiging. In het ‘experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging’ maakt de palliatieve zorg onderdeel uit van de verschillende cliëntprofielen. Voor de palliatief terminale zorg zijn twee aparte cliëntprofielen vastgesteld.

Meer informatie

Vragen over deze handreiking kunnen gesteld worden aan Chantal Pereira via het contactblok op deze pagina.

Download

Download de handreiking financiering palliatieve zorg 2022

Voor vragen, neem contact op met:
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 4 augustus 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.