Gids Zelfevaluatie Palliatieve Zorg van 1.0 naar 2.0
Nieuws30 juni 2021
Nieuws

Gids Zelfevaluatie Palliatieve Zorg van 1.0 naar 2.0

Nieuws 30 juni 2021

De gids Zelfevaluatie Palliatieve Zorg van Fibula is de afgelopen periode herzien en opnieuw vormgegeven.

De belangrijkste wijzigingen

De tekst is toegankelijker gemaakt door minder relevante items te verwijderen en teksten te concretiseren. De vragen in de gids bij de domeinen uit het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland zijn aangescherpt, verwijderd en/of vervangen door vragen die beter aansluiten bij de praktijk. Tot slot zijn links opgenomen naar filmpjes om begrippen beter te duiden en naar andere onderwerpen die van toepassing zijn, zoals meetinstrumenten en landelijke richtlijnen. De gids Zelfevaluatie Palliatieve Zorg 2.0 is geplaatst op de besloten pagina van Fibula en via de digitale tool (Exata) beschikbaar.

Gebruikers, netwerkcoördinatoren en medewerkers van PZNL en IKNL hebben bijgedragen aan de actualisatie van de gids.

Voor meer informatie neem contact op met de landelijke werkgroep via de contactpersoon op deze pagina. 

Contactpersoon Eveline van Drielen Fibula
Laatst geactualiseerd: 30 juni 2021
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.