Gids Geldstromen in de palliatieve zorg visualiseert bekostiging
Nieuws23 september 2021
Nieuws

Gids Geldstromen in de palliatieve zorg visualiseert bekostiging

Nieuws 23 september 2021

Het vinden van de weg naar een juiste bekostiging van palliatieve zorg is niet altijd eenvoudig. De huidige manier van bekostiging wordt ervaren als complex. Er zijn veel wetten en regels en soms zie je door de bomen het bos niet meer. De nieuwe Gids Geldstromen in de palliatieve zorg biedt zorgverleners een overzicht op hoofdlijnen. Met deze gids wordt getracht op hoofdlijnen inzicht te geven van de feitelijke bekostiging van palliatieve zorg, wordt het verbeterpotentieel zichtbaar en wordt de diversiteit van het domein palliatieve zorg een plek gegeven in het zorglandschap op Zó werkt de zorg.

Gids Geldstromen in de palliatieve zorg

Vandaag verschijnt de Gids Geldstromen in de palliatieve zorg, een beknopte versie van de Handreiking financiering palliatieve zorg. De gids geeft een verkorte omschrijving en visualisatie van de geldstromen die nodig zijn om de variatie aan palliatieve zorg te bekostigen. Wie koopt welke zorgvorm in en hoe lopen de geldstromen? De gids is uitgebracht door het Platform Zó werkt de zorg in samenwerking met de Argumentenfabriek en PZNL. Palliatieve zorg krijgt zo binnen deze serie een plek binnen de zorg. 

Hoe kan de gids worden gebruikt? 

De gids kan samen met de PZNL-Handreiking financiering palliatieve zorg worden ingezet om inzicht te krijgen in de huidige bekostiging van palliatieve zorg en om het gesprek daarover te voeren. Enerzijds helpt deze weergave om snel een totaalbeeld te krijgen van de actuele manier waarop de financiering van palliatieve zorg is geregeld. Anderzijds wordt ook zichtbaar dat er nog verbeterpotentieel is. Het domein hospicezorg is bijvoorbeeld niet zichtbaar in een directe bekostigingsstroom. De bekostiging van transmurale zorg vormt ook nog een behoorlijke uitdaging.  

Deze gids biedt een overzicht van de feitelijke situatie van de bekostiging en vormt een opmaat tot mogelijke verbeteringen.

Lopende initiatieven bekostiging

Er wordt op meerdere fronten gewerkt aan een bestendige bekostiging van palliatieve zorg. Zo worden bijvoorbeeld in relatie tot het verbeterpotentieel via het project TAPA$ (PZNL) inzichten opgehaald over de financiering van transmurale zorg (eindrapport verschijnt in januari 2022).

Download

De Gids geldstromen palliatieve zorg
 

Voor vragen, neem contact op met:
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 23 september 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.