Gesignaleerd in de media #6
Nieuws3 juni 2021
Nieuws

Gesignaleerd in de media #6

Nieuws 3 juni 2021

Op Palliaweb wordt regelmatig een overzicht geplaatst met geselecteerde berichten uit de media die betrekking hebben op palliatieve zorg.

‘De dood lijkt soms op een geboorte’

Esther de Vet vertelt op de website van Eva Jinek over haar ervaring als verpleegkundig specialist in een hospice. Na haar werk als verpleegkundige in het ziekenhuis maakt ze twee jaar geleden de overstap. Ze voelt zich al langer aangesproken door de palliatieve zorg: ‘Doordat het om palliatieve zorg gaat, voor patiënten die niet meer beter worden, wordt de band die je opbouwt met patiënten en hun naasten per definitie anders. Misschien wel intensiever.’ Lees haar hele verhaal hier.

Geestelijke verzorging thuis (video)

‘Als je ongeneeslijk ziek bent, kom je terecht in een onbekend land: Tussenland’, zegt Jannie Oskam, ervaringsdeskundige en schrijver van Tussenland. Volgens Jannie kun je terecht bij je arts voor vragen over je ziekte maar waar kun je terecht met zingevingsvragen? Zij koos voor geestelijke verzorging thuis. In deze nieuwe video vertelt Jannie over de meerwaarde van deze gesprekken en wat het voor haar betekent. Bekijk de video hier.

‘Mijn eerste inzet vond ik eng’

Annette van den Berg-Janzen (56 jaar) zet ze zich met veel liefde in als kernvrijwilliger bij de VPTZ. VPTZ staat voor Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. ‘Ik ben nu negen jaar kernvrijwilliger en doe dit nog steeds met veel plezier. Mijn eerste inzet vond ik ‘eng’ omdat ik niet wist hoe ik zou reageren op een cliënt die ziek was. Iedereen ziet er anders uit en reageert anders en hoe ga ik daar mee om? Nu kan ik wel zeggen dat ik erin gegroeid ben.’ Lees het hele interview hier.

Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 3 juni 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.