Gesignaleerd in de media #3
Nieuws22 april 2021
Nieuws

Gesignaleerd in de media #3

Nieuws 22 april 2021

Op Palliaweb wordt regelmatig een overzicht geplaatst met geselecteerde berichten uit de media die betrekking hebben op palliatieve zorg.

Besluitvorming, behandelwensen en -grenzen op de IC

Elk jaar worden er in Nederland ongeveer 80.000 patiënten op een Intensive Care (IC) behandeld. Hoewel de meeste patiënten na een korte IC-opname goed herstellen, kan de nasleep zwaar zijn en zal een deel van de patiënten tijdens of na de IC-opname overlijden. Het is dan ook belangrijk om de haalbaarheid en wenselijkheid van een IC-behandeling steeds opnieuw te evalueren. Op 30 september 2020 promoveerde Monika Kerckhoffs op het onderwerp besluitvorming rondom het doorgaan of beperken van de intensive care behandeling. Op deze site vind je het digitale proefschrift, een link naar de livestream en kun je een papieren versie van het proefschrift opvragen.

Onderzoek: Vroegtijdig praten over de laatste levensfase tijdens een pandemie

Door COVID-19 kregen de laatste levensfase en het levenseinde maatschappelijk meer aandacht. Verlaagde dit voor artsen de drempel om met hun patiënten te praten over de laatste levensfase? Dit werd onderzocht door zes bachelor studenten geneeskunde van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Ze stelden hiervoor vragen aan 58 huisartsen. De uitkomsten van het onderzoek zijn te lezen in een artikel op de website van Agora.

‘Soms gaan we puzzelen om niet in huilen uit te barsten’

Coronaverpleegkundigen Erika en Petra van het Fransicus Gasthuis vertellen over hun ervaringen van een jaar coronazorg. Ze vertellen over de andere manier van werken, waarbij veel meer palliatieve zorg gevraagd wordt en het omgaan met het grote aantal sterfgevallen. Lees het volledige artikel op de website Indebuurt.nl.

'Zo begeleiden we tot het allerlaatste moment'

Jolanda Prins is verpleegkundig specialist in het Gelderse Vallei ziekenhuis. In een interview vertelt ze over haar loopbaan en de verschillen tussen haar beginperiode en nu. Ze vertelt onder meer hoe ze samen met een oncoloog een palliatief team opzette in het ziekenhuis. Het doel van het team is om de patiënt meer regie te geven: 'Bij veel mensen vermindert dit hun angst. En zo begeleiden we tot het allerlaatste moment. We kunnen niet voorkomen dat mensen doodgaan, maar ik blijf als verpleegkundig specialist tot het laatst betrokken en geef wat ik ze kan geven.' Lees het volledige artikel op de website Edestad.nl.

Verpleegkamer speciaal ingericht voor terminale patiënten

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg kan voortaan op de verpleegafdeling Oncologie een ziekenhuiskamer tijdelijk ingericht worden als afscheidskamer, voor palliatieve zorg. Als het zeker is dat een terminale patiënt in het ziekenhuis komt te overlijden, kan sinds kort de patiënt of familie kiezen om de kamer te bekleden als afscheidskamer. Verschillende attributen maken de klinische ziekenhuiskamer huiselijker. In het artikel op nieuws.nl vertelt initiatiefneemster Monique van Rens meer over dit idee.

 

Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 22 april 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.