Gesignaleerd in de media #11
Nieuws12 augustus 2021
Nieuws

Gesignaleerd in de media #11

Nieuws 12 augustus 2021

Welke hulpvraag heeft iemand in de palliatieve fase?

Mensen in de palliatieve fase kampen met allerlei soorten vragen. Op fysiek gebied, maar ook op psychisch en sociaal gebied en over zingeving. Dat vraagt om ondersteuning van meer dan één professional, zoals ook deze Infographic van Agora laat zien. Meestal kent niet iedereen elkaar of gebruikt dezelfde ‘taal’. Maar ze hebben wél allemaal dezelfde uitdaging: hoe sluit ik zo goed mogelijk aan bij de behoefte van mensen in de buurt? Met behulp van de infographic kan lokaal het gesprek worden aangaan. Hoe vind je elkaar lokaal rondom palliatieve ondersteuning? Hoe kun je vanuit een gedeeld doel de samenwerking versterken? Hoe benut je elkaars aanbod en wat heb je aan elkaar? Op de website van Agora lees je meer over deze gesprekstool.

'Waar ik zelf nog nooit aan gedacht heb, is dat seksuele gevoelens ook gewoon onderdeel zijn van gevoelens in de laatste levensfase'

De laatste levensfase beleeft iedereen op z’n eigen manier en daarbij kunnen er allerlei gevoelens loskomen. Ook seksuele gevoelens. Dat je je als zorgverlener daardoor kunt laten verrassen blijkt uit dit ervaringsverhaal van hospiceverpleegkundige Esther. Dit verhaal onderstreept dat het respecteren van privacy binnen een zorginstelling van groot belang is. Lees het verhaal van Esther op Floorzorgt.nl.

Een lerend netwerk over palliatieve zorg voor mensen met belemmerde toegang tot reguliere palliatieve zorg

In mei 2021 startte binnen het  het Consortium Palliatieve Zorg Zuid-West een lerend netwerk voor het verbeteren van palliatieve zorg voor mensen met belemmerde toegang tot reguliere palliatieve zorg. Het doel is om de kwaliteit van leven en regie van deze doelgroep te verbeteren door de formele en informele palliatieve zorg voor deze mensen te optimaliseren. Een lerend netwerk is een groep van personen die van elkaar wil leren op een bepaald onderwerp. Lees meer over dit lerende netwerk op de website van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg.

Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 12 augustus 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.