Campagne 'Samen beslissen' van start
Nieuws6 september 2021
Nieuws

Campagne 'Samen beslissen' van start

Nieuws 6 september 2021

Op 6 september start de landelijke campagne Samen beslissen. Door samen te beslissen zijn mensen tevredener over de zorg die zij krijgen en trouwer aan de afspraken die zij met de zorgverlener maken. Ook in de palliatieve zorg dragen gezamenlijk overwogen en gemaakte beslissingen bij aan beter ervaren zorg. Bijvoorbeeld bij proactieve zorgplanning wanneer behandelwensen en -grenzen samen worden vastgelegd zodat deze aansluiten bij de wensen, waarden en behoeften van de patiënt. De campagne Samen beslissen heeft als doel patiënten en zorgverleners te helpen nog beter samen te beslissen.

Hulp bij samen beslissen

Veel zorgverleners proberen hun patiënten al zo veel mogelijk bij een beslissing te betrekken. Toch blijkt uit onderzoeken van Nivel en Kantar dat dit nog niet altijd lukt. De oorzaak daarvan ligt soms aan de kant van de patiënt: omdat zij zich beter zouden kunnen voorbereiden of door onzekerheid: ze geloven dat hun mening niet relevant genoeg is. Aan de andere kant kunnen zorgverleners hier meer gelegenheid voor geven, bijvoorbeeld om door de patiënt beter te horen en meer tijd te nemen om uitleg te geven. Op de website begineengoedgesprek.nl zijn praktische tips en hulpmiddelen te vinden om patiënten en zorgverleners te helpen om het samen beslissen verder te verbeteren.

Help de campagne verder verspreiden

De campagne wordt ondersteund door allerlei organisaties uit de medisch specialistische zorg, huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging, waaronder de Patiëntenfederatie Nederland. Als zorgverlener kun je de campagne helpen verder te verspreiden. Op de website begineengoedgesprek.nl is een toolkit beschikbaar waar je eenvoudig campagne materiaal zelf kunt ontwikkelen of bestaand materiaal kunt bestellen.

Voor vragen, neem contact op met:
Anne Mooij Patiëntenfederatie Nederland
Laatst geactualiseerd: 6 september 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.