Zorgverleners Icare blij met digitaal Zorgpad Stervensfase
Nieuws13 maart 2020
Nieuws

Zorgverleners Icare blij met digitaal Zorgpad Stervensfase

Nieuws 13 maart 2020

Zorgverleners van Icare werken vanaf eind 2018 met het digitale Zorgpad Stervensfase. En naar tevredenheid! Het geeft zorgverleners meer overzicht, ondersteunt hen in het signaleren en behandelen van symptomen en voorkomt dat betrokken disciplines ‘vergeten’ worden in de berichtgeving.

Albi Popken, verpleegkundig specialist palliatieve zorg en Bonnie van Bogerijen, projectleider zorginnovatie bij Icare, waren betrokken bij de digitalisering van het Zorgpad Stervensfase en vertellen wat het de zorgverlening heeft gebracht en hoe de invoering is gelopen.

Betere kwaliteit van leven en sterven

'Zorgverleners van Icare zijn erg blij met de digitale versie', aldus Albi. 'Door te werken met het Zorgpad Stervensfase verbetert de kwaliteit van zorg in de stervensfase. En daarmee ook de kwaliteit van leven en sterven. In de digitale versie staat alle informatie van de patiënt handig bij elkaar. Het geeft zorgverleners meer overzicht, ondersteunt hen in het signaleren en behandelen van symptomen in die laatste dagen en voorkomt dat betrokken disciplines ‘vergeten’ worden in de berichtgeving.

Voor de mantelzorgers/familie levert het digitale zorgpad meer kwaliteit, betrokkenheid en informatie op. Het neemt hen automatisch mee in het hele proces en biedt hen de mogelijkheid om vanaf iedere plek op ieder gewenst moment mee te kijken in het dossier. Bijvoorbeeld om te lezen hoe hun naaste de nacht heeft doorgebracht. Door het zorgpad worden de mantelzorgers/familie zich sowieso meer bewust dat de stervensfase is aangebroken. Dit levert andere gesprekken op en vermindert vaak de angst.'

'Door de digitalisering maken steeds meer zorgverleners van Icare gebruik van het Zorgpad Stervensfase', vult Bonnie aan. 'Ook huisartsen kunnen via een koppeling en een speciaal daarvoor door Nedap ontwikkelde app (Helder) berichten en rapportages uit het zorgpad inzien. We constateren wel dat een zorgverlener liever per telefoon schakelt met een huisarts voor de benodigde interventie in de stervensfase. Ook huisartsen geven aan dit prettiger te vinden door de kortere lijntjes met de zorgverleners.'

Hoe is de implementatie verlopen?

Bonnie: 'Icare is klein begonnen, bij hospices in Emmen, Meppel en Hoogeveen om vervolgens het digitale Zorgpad Stervensfase breder in te voeren. Op dit moment kunnen ook onze collega’s in Zuidwest-Drenthe (Meppel e.o.), Centraal Drenthe (Hoogeveen e.o.)  en Zuidoost-Drenthe (Emmen) met het digitale Zorgpad werken. Alle teams in deze regio’s zijn hiervoor geschoold.

We zien dat met name de zorgverleners in onze hospices en woonzorglocaties in deze regio’s gebruikmaken van het digitale Zorgpad, bij de thuiszorgteams is het nog geen gemeengoed. Een wijkverpleegkundige van Icare gaat vanuit haar HBO-V opleiding onderzoeken wat de redenen zijn dat thuiszorgmedewerkers hier minder gebruik van maken en hoe we nog meer bekendheid kunnen geven aan het digitale zorgpad.'

Wennen aan nieuwe manier van werken

Hoe reageerden zorgverleners op de introductie van het digitale Zorgpad Stervensfase?
Albi: 'In het begin was er wel weerstand. Collega’s hadden het idee dat het veel extra werk was. Maar na gebruik viel dit heel erg mee, het levert juist meer op. Op het gebied van gebruiksgemak, vindbaarheid en uitwisseling van informatie.'

Bonnie: 'Voor de thuiszorgteams betekende dit dat zij voortaan het Zorgpad Stervensfase in het dossier op de iPad moesten invullen. Dit was in het begin wel even wennen en nam tijd in beslag.'

Hebben jullie nog tips voor andere zorgorganisaties?

Bonnie: 'Mijn belangrijkste tip is om altijd zorgverleners die de methodiek van het Zorgpad Stervensfase goed kennen te betrekken bij de implementatie van de digitale versie. In ons geval was dat de verpleegkundig specialist palliatieve zorg, maar dit kan ook een rol zijn voor een wijkverpleegkundige die bekend is met de methodiek.'

Albi: 'Ik vind het allerbelangrijkste dat je zelf enthousiast bent over de methodiek als je aan de slag gaat met de digitalisering. Verder moet je voldoende tijd en aandacht steken in het trainen en coachen van zorgverleners, die ermee gaan werken.'

Meer weten over het digitale Zorgpad Stervensfase?

Heb je vragen over het digitale Zorgpad Stervensfase? Neem dan contact op met het Team Zorgpad Stervensfase via het contactblok op deze pagina. Download de hulpgids digitalisering Zorgpad Stervensfase. Hier vind je meer informatie over het Zorgpad.

 

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (ZS) PZNL
Laatst geactualiseerd: 13 maart 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.