Zorg op maat voor AYA's in de laatste levensfase
Nieuws8 oktober 2019
Nieuws

Zorg op maat voor AYA's in de laatste levensfase

Nieuws 8 oktober 2019

Er is weinig bekend over de wensen en verwachtingen van AYA’s met kanker in de palliatieve fase. AYA staat voor ‘Adolescents and Young Adults’ en bedoeld worden volwassenen in de leeftijd van 18-35 jaar. Het is onduidelijk of huisartsen zich voldoende gesteund en toegerust voelen om zorg te leveren aan AYA’s in de laatste levensfase. UMCG doet hier onderzoek naar middels een landelijke uitvraag.

Wat wordt onderzocht?

Er wordt onderzocht wat AYA’s met kanker, hun naasten en huisartsen belangrijke (zorg-)doelen vinden tijdens de laatste levensfase.

Wie kunnen er meedoen?

  • AYA’s met kanker in elke fase van ziekte of behandeling. Dus niet alleen in de laatste levensfase.
  • Familie en vrienden en andere naasten van AYA’s met kanker. Het maakt niet uit wanneer de AYA van wie u een naaste bent, ziek was.
  • Huisartsen, ook huisartsen zonder ervaring met de zorg voor een AYA met kanker in de laatste levensfase.

Doe mee

Hier kun je de vragenlijst (nog tot en met februari 2020) invullen.

De uitvraag bestaat uit een lijst met onderwerpen op het gebied van somatisch, psychosociaal en spiritueel welzijn. Iedere huisarts kan de vragenlijst invullen, ook als er nog geen ervaring is met de zorg voor AYA’s met kanker in de laatste levensfase. Ook AYA’s en naasten van AYA’s kunnen hun ervaring delen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. 

Voor vragen, neem contact op met:
UMCG Zorg op maat voor AYA's met kanker in de laatste levensfase
Laatst geactualiseerd: 8 oktober 2019
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.