Zelf aan de slag met de zelfevaluatie?
Nieuws3 juni 2020
Nieuws

Zelf aan de slag met de zelfevaluatie?

Nieuws 3 juni 2020

De zelfevaluatie palliatieve zorg is gebaseerd op het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Het stimuleert bewustwording in de zorgorganisatie en het netwerk, en geeft inzicht waar men staat ten aanzien van aanbod en organisatie van de palliatieve zorg. Het maakt gerichte verbetering en het van elkaar leren, mogelijk.

Ervaringen met zelfevaluatie in diverse zorgsettingen

In opdracht van Coƶperatie Palliatieve Zorg Nederland in samenwerking met Stichting Fibula en IKNL zijn er drie filmpjes over de Zelfevaluatie gemaakt. Hierin vertellen zorgverleners over hun ervaringen met de zelfevaluatie respectievelijk in een ziekenhuis (IJsselland Ziekenhuis), een thuiszorgorganisatie (Vierstroom) en een verpleeghuis (Interzorg). De zelfevaluatie is toepasbaar in alle zorgsettingen.

Zelf aan de slag met de zelfevaluatie of andere vragen? Neem contact op met de werkgroep zelfevaluatie via het contactblok op deze pagina.

Bron: PZNL

Voor vragen, neem contact op met:
Werkgroep Zelfevaluatie PZNL
Laatst geactualiseerd: 3 juni 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.