Wie wordt de winnaar van de ‘Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact 2020’?
Nieuws24 augustus 2020
Nieuws

Wie wordt de winnaar van de ‘Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact 2020’?

Nieuws 24 augustus 2020

De Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact wordt jaarlijks uitgereikt aan het product/instrument dat de grootste potentie heeft om de palliatieve zorg te verbeteren. De prijs is een initiatief van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Amsterdam UMC.

Producten/instrumenten indienen

Om mee te dingen naar de Jaarprijs Impact dient voldaan te worden aan de volgende voorwaarden:

  • Het betreft een origineel product/instrument, dan wel een voor de Nederlandse situatie geschikt gemaakt product/instrument;
  • heeft een aantoonbare invloed op de kwaliteit van palliatieve zorg;
  • is de afgelopen 2 jaar (na augustus 2018) ontwikkeld dan wel geïmplementeerd;
  • is nog niet eerder ingediend voor de Jaarprijs Impact;
  • is landelijk toepasbaar.

Producten/instrumenten die voldoen aan bovengenoemde criteria, kunnen tot en met 15 september 2020 worden ingediend door middel van dit aanmeldingsformulier.

Beoordeling en uitreiking

In voorgaande jaren is de prijs uitgereikt tijdens het Amsterdam Symposium on Palliative Care. In verband met de COVID-19 maatregelen is de organisatie voor dit jaar nog op zoek naar een passende manier om de prijs uit te reiken. Dit zal in ieder geval plaatsvinden in november of december. Een breed samengestelde jury zal een voorselectie maken van drie producten/instrumenten. De indieners van de drie geselecteerde producten/instrumenten worden in de gelegenheid gesteld een korte (online) presentatie te verzorgen.

De prijs omvat een oorkonde, een bedrag van € 2000,- te besteden aan verdere implementatie van het product/instrument, een studiereis of congresbezoek.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van het Amsterdam UMC.

Download het aanmeldformulier.


Bron: Amsterdam UMC

Voor vragen, neem contact op met:
Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 24 augustus 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.