Thuis sterven: budgetplafond geen belemmering
Nieuws17 december 2020
Nieuws

Thuis sterven: budgetplafond geen belemmering

Nieuws 17 december 2020

Het budgetplafond mag geen belemmering vormen om thuis te kunnen sterven. Dat is een afspraak die zorgaanbieders en zorgverzekeraars sinds een aantal jaar hanteren. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben namelijk allebei een verantwoordelijkheid om zorg thuis mogelijk te maken. Uit recente mediaberichten blijkt dat dit toch soms mis gaat. Om soortgelijke situaties te voorkomen is het van belang dat zorgaanbieders tijdig contact opnemen met de zorgverzekeraar, zodat gezamenlijk naar een oplossing kan worden gezocht.

Tijdig signaleren

Verzekerden hebben altijd recht op de zorg uit het basispakket die zij nodig hebben. Dat geldt ook voor palliatieve zorg. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken afspraken over het leveren van daarvan. Aan het einde van het jaar gebeurt het soms dat het wenselijk is dat een zorgaanbieder meer zorg levert dan voor dat jaar is afgesproken (een zogenaamd budgetplafond). Dan is het belangrijk dat zorgaanbieders op tijd signaleren dat het verlenen van palliatieve zorg hierdoor in het gedrang kan komen.

Door tijdig in gesprek te gaan met de zorgverzekeraar kunnen nieuwe afspraken gemaakt worden over de hoeveelheid zorg die geboden kan worden (het ophogen van het plafond) of de zorgverzekeraar kan nieuwe patiënten bemiddelen naar een andere zorgaanbieder. Zo wordt voorkomen dat mensen in de laatste fase van hun leven moeten wisselen van zorgverlener of het niet kunnen sterven op de plek van voorkeur.

Komen jullie er samen niet uit? Neem dan contact op met Chantal Pereira van het Praktijkteam palliatieve zorg van VWS. Je kunt haar bereiken via het contactblok op deze pagina of op telefoonnummer 06-41042372.

Voor vragen, neem contact op met:
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 december 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.