TAPA$ Projectupdate nr.1
Nieuws23 juli 2019
Nieuws

TAPA$ Projectupdate nr.1

Nieuws 23 juli 2019

Op basis van een veldverkenning in 2018 zijn 7 initiatieven gevraagd om aan de slag te gaan in het project TAPA$ (TrAnsmurale PAlliatieve Zorg met passende beko$tiging). De initiatieven hebben een manier gevonden om palliatieve zorg te verbeteren. In het project TAPA$ buigen ze zich, ondersteund door PZNL, over het realiseren van een passende bekostiging.

Doel

Het project TAPA$ is alweer een tijdje van start. Er zijn diverse partijen bij het project betrokken en er gebeurt veel. De projectgroep wil doormiddel van periodieke updates informeren en verbinden.

In deze eerste update:

  • De projectgroep stelt zich voor
  • Updates vanuit de 2 werkgroepen: onderzoek en bekostiging
  • Twee initiatieven aan het woord
  • Een terugblik op de Invitational Conference van 27 juli 2019
  • Twee artikelen uit het magazine van Nza: over bekostiging en een huisarts aan het woord over palliatieve zorg 
  • Tips over transmurale samenwerking

De projectupdate is hier te downloaden.

Bron: PZNL

Contactpersoon Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 23 juli 2019
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.