Richtlijnen Pijn bij Kanker en Pijn bij gevorderde COPD en Hartfalen beschikbaar
Nieuws6 februari 2020
Nieuws

Richtlijnen Pijn bij Kanker en Pijn bij gevorderde COPD en Hartfalen beschikbaar

Nieuws 6 februari 2020

De herziene richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker’ is gereed. De richtlijn is multidisciplinair en evidence-based gereviseerd. Deze  richtlijn vervangt zowel de richtlijn ‘Pijn in de palliatieve fase’ (2010) als de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker’ (NVA, 2015). Daarnaast verschijnt ook een geheel nieuwe evidence-based richtlijn ‘Pijn bij patiënten met gevorderde stadia van COPD of hartfalen’. De inhoud van de richtlijn is afgestemd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.  Beide richtlijnen zijn sinds vandaag beschikbaar op o.a. Pallialine. De NVA is eigenaar van deze richtlijnen.

Nieuwe inzichten in doorbraakpijn bij kanker

In de herziene richtlijn ligt de nadruk op de multidisciplinaire benadering van pijn. De belangrijkste inhoudelijke aanpassing ten opzichte van de richtlijn Pijn in de palliatieve fase betreft de behandeling van doorbraakpijn. In de herziene richtlijn zijn snelwerkende fentanylpreparaten de middelen van keuze bij de behandeling van onvoorspelbare doorbraakpijn. Deze middelen hebben de voorkeur boven snelwerkend morfine, oxycodon of hydromorfon vanwege hun snellere werking (10-15 minuten versus 30-40 minuten).

Aparte richtlijn voor COPD en Hartfalen

De richtlijn 'Pijn bij patiënten met gevorderde stadia van COPD of hartfalen’ is een geheel nieuwe richtlijn. Deze richtlijn is grotendeels evidence-based en geschreven door gemandateerde leden namens beroeps-, wetenschappelijke en patiëntenverenigingen.

Download

Samenvattingskaartje richtlijn pijn bij patiënten met kanker of gevorderde stadia van COPD of hartfalen (pdf)

Totstandkoming

Er is 2,5 jaar gewerkt aan de richtlijnen door een werkgroep bestaande uit gemandateerde leden en onder voorzitterschap van internist-oncoloog en hospice-arts Alexander de Graeff. Participerende verenigingen aan de richtlijnwerkgroep zijn onder meer NVA, NIV, NHG, NVZA, Palliactief, V&VN, Verenso, NVKG. Patiëntenfederatie Nederland is in het gehele richtlijntraject meegenomen en heeft plaats gehad in de klankbordgroep. Het gehele traject is begeleid door IKNL in afstemming met de NVA.

Richtlijn, samenvatting en samenvattingskaartje

Beide richtlijnen zijn sinds vandaag beschikbaar op Pallialine (COPD/hartfalen en kanker), in de Richtlijnendatabase van de FMS en in de app PalliArts. Een samenvattingskaartje is te downloaden via de link bovenaan dit artikel. Informatie voor patiënten is te vinden op www.kanker.nl en Overpalliatievezorg.

Over IKNL

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) monitort het voorkomen en de behandeling van kanker in Nederland en richt zich op continue verbetering van de oncologische en palliatieve zorg. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is hierbij de spil. IKNL registreert hierin gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland, analyseert ze en verricht er onderzoek mee. De resultaten daaruit deelt het met medisch professionals, zorginstellingen, regionale netwerken en beleidsmakers. Zo ontstaan inzichten waarmee interventies steeds effectiever kunnen worden ingezet. Daarnaast bevordert IKNL samenwerking tussen organisaties en professionals werkzaam in de oncologische en palliatieve zorg en ontwikkelt op basis van richtlijnen beslissingsondersteuning voor de beste zorg voor elke patiënt.

IKNL is lid van de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), opgericht in 2018. PZNL maakt zich hard voor de best mogelijke palliatieve zorg voor iedereen. Dit vraagt om verbinding en samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij palliatieve zorg. 

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Veilige patiëntenzorg betekent continu vernieuwen. Al 70 jaar zorgen anesthesiologen verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie voor de ontwikkeling en verbetering van het vakgebied. Door te weten wat er speelt, kennis te delen en volgende generaties op te leiden. Altijd op zoek naar manieren om ons brede vakgebied te ontwikkelen en de zorg nog beter te maken.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 februari 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.