Rapport Individueel Zorgplan beschikbaar
Nieuws23 december 2019
Nieuws

Rapport Individueel Zorgplan beschikbaar

Nieuws 23 december 2019

PZNL heeft in opdracht van en in samenwerking met VWS een verkenning uitgevoerd omtrent een digitaal individueel zorgplan voor de palliatieve zorg. Dit heeft geresulteerd in een rapport dat te vinden is op Palliaweb. Op dit moment worden de mogelijk vervolgstappen afgestemd.

Totstandkoming Rapport

Met deze verkenning is gekeken naar welke landelijke en regionale ontwikkelingen er zijn. Er is geïnventariseerd wat de gewenste manier van werken is met een individueel zorgplan en wat er nodig is om dit op (korte) termijn te realiseren. Voor de verkenning is kennis en ervaring opgehaald uit het (palliatieve) zorgveld door gesprekken te voeren met verschillende initiatieven, experts en stakeholders zowel op het gebied van een individueel zorgplan als op digitale informatie-uitwisseling binnen de gezondheidszorg. Daarnaast is een invitational conference georganiseerd en is recente literatuur geraadpleegd.

Achtergrond

Een patiënt in de palliatieve fase heeft vaak te maken met meerdere zorgverleners en ontvangt op verschillende plaatsen zorg. Om goede palliatieve zorg te kunnen bieden is het van belang dat alle betrokken hulpverleners op de hoogte zijn van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en naasten, en afspraken over de zorg die op basis hiervan zijn gemaakt. Communicatie en goede overdracht zijn bepalend voor de coördinatie en continuïteit van zorg. Een individueel zorgplan is een hulpmiddel dat alle betrokken zorgverleners, de patiënt en naasten op het juiste moment de juiste informatie biedt.

Bron: PZNL

Voor vragen, neem contact op met:
Theuni Meijaard IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 23 december 2019
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.