Praktijkteam bezoekt de netwerken Limburg
Nieuws27 november 2018
Nieuws

Praktijkteam bezoekt de netwerken Limburg

Nieuws 27 november 2018

Els Knapen doet verslag van het bezoek van Fred Lafeber en een delegatie van het Praktijkteam, die op 23 oktober jl. op uitnodiging van Els een bezoek brachten aan het Zuiden van Nederland.

‘De genodigden waaronder ook afgevaardigden van ZonMW, ZN, IKNL en Fibula startten in het ‘Ziekenhuis van de toekomst’ Zuyderland MC in Sittard-Geleen met 2 stukken Limburgse vlaai. Zij werden ontvangen door de netwerkco√∂rdinatoren van Zuidoost-Brabant, Noord-Limburg, Midden Limburg, Westelijke Mijnstreek, Oostelijk Zuid-Limburg en Heuvelland. Daarnaast waren leden van het consortium Limburg Zuidoost-Brabant present.

We hebben het bezoek aangegrepen om de pareltjes van de Limburgse netwerken te presenteren: Van de reeds jarenlang bestaande unieke samenwerking tussen de Netwerken, de wijze waarop wij in Limburg invulling geven aan PaTz, en aandacht geven aan palliatieve zorg door middel van PR, de wijze waarop wij met het kwaliteitskader in de praktijk willen omgaan, en tot slot de projecten gewenste zorg in de laatste levensfase en Dedicated. Het leverde een goede en leerzame interactie op met de bezoekers. Tot slot werden we door VWS op de hoogte gebracht van het laatste nieuws rondom geestelijke zorg.

De reactie van de bezoekers was: ‘Fijn om zo wat langer stil te kunnen staan en elkaar in een relatief korte tijd te kunnen informeren, waardevol voor ons als praktijkteam’.

Wij kijken terug op een zeer prettige bijeenkomst en hopen hiermee een bijdrage te hebben geleverd aan input voor overheidsbeleid ten aanzien van palliatieve zorg.’

Bron: Praktijkteam palliatieve zorg

Contactpersoon Praktijkteam Palliatieve Zorg Praktijkteam Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 27 november 2018
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.