Palliatieve zorg provincie Groningen naar hoger niveau door convenant
Nieuws18 november 2019
Nieuws

Palliatieve zorg provincie Groningen naar hoger niveau door convenant

Nieuws 18 november 2019

Op 7 november 2019 is tijdens een bijeenkomst in Groningen een convenant ondertekend door zo'n 50 samenwerkende instellingen in de gezondheidszorg in de provincie Groningen. De ziekenhuizen, verpleegtehuizen, hospices/VPTZ en thuiszorginstellingen verbinden zich aan een nieuwe wijze van werken met als (enig) doel de zorg voor mensen met een beperkte levensverwachting naar een hoger niveau te brengen.

Doel

In de provincie Groningen zijn bijna 50 instellingen betrokken bij de palliatieve zorg: de ziekenhuizen, verpleegtehuizen, huisartsen, hospices, thuiszorginstellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg en instellingen voor vrijwillige palliatieve zorg. Om deze keten van instellingen, professionals en vrijwilligers op elkaar te laten aansluiten komt er een Provinciaal Bestuurlijk Overleg waarin de bestuurders van alle instellingen zijn vertegenwoordigd. In dit Bestuurlijk Overleg worden in het vervolg de besluiten genomen over de palliatieve zorg voor de gehele provincie Groningen. Er komt een Regiegroep met professionals en vertegenwoordigers die er voor moet zorgen dat de uitvoering van de besluiten gestalte krijgt. In de drie Regionale Netwerken worden de knelpunten gesignaleerd die zich voordoen bij de invoering.

Achtergrond

De provincie Groningen kende tot op heden drie zogenaamde Regionale Netwerken Palliatieve Zorg die, begeleid door een door het Ministerie van VWS bekostigde netwerkcoördinator, probeerde alle instellingen in de gezondheidszorg op een lijn te houden voor wat betreft kwaliteit en procedures. Een Provinciaal Palliatief Overleg trachtte daarvoor de grote lijnen uit te zetten. 'In het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (2017) dat door het veld werd opgesteld, worden de kaders beschreven voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg', vertelt Jacqueline Tijhaar, netwerkcoördinator Groningen. 'Willen we de daarin opgenomen kwaliteit gaan halen, dan moet er op een intensievere manier worden samengewerkt. Nu doet iedere instelling zijn uiterste best maar omdat we nog niet optimaal afstemmen en handelen, halen we nog niet het resultaat wat we zouden willen zien. We willen daarom naar een maximale netwerksamenwerking waarin de positie van de patiënt steeds centraal staat. Dat betekent dat op het moment dat iemand vanuit medisch perspectief in de situatie komt dat er nog een beperkte levensverwachting is, het vanaf dat moment helder is welke stappen we wel, of juist niet, gaan volgen. De patiënt kan duidelijk maken wat hij wil en de professionele gezondheidszorg en vrijwillige zorgverlening passen zich daarop gaan aan. Je legt alle stappen dan vast in een zorgplan waardoor de continuïteit van de juiste zorgverlening is geborgd. Iedereen moet kunnen sterven op de manier die hij of zij wil, sterven op je eigen manier. Ook voor naasten is dit uiteindelijk het meest bevredigend.'  

De ondertekening van dit convenant is een belangrijke mijlpaal voor de kwaliteit van palliatieve zorgverlening in de provincie Groningen. ‘Maar nu begint pas het echte werk’, aldus Jacqueline Tijhaar.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 18 november 2019
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.