Oproep: meedenken over ontwikkeling Palliatieve ZorgZoeker
Nieuws9 december 2020
Nieuws

Oproep: meedenken over ontwikkeling Palliatieve ZorgZoeker

Nieuws 9 december 2020

Om de sociale kaart in de palliatieve zorg te verbeteren en op een toekomstbestendige manier in te richten, is het project Zorgzoeker van start gegaan. Het doel van het project is om zorgprofessionals actuele en betrouwbare informatie te bieden over aanbieders van palliatieve zorg in de vorm van een sociale kaart. Op dit moment hebben de netwerken palliatieve zorg (NPZ), ondersteund door stichting Fibula, gezamenlijk een sociale kaart. Deze wordt beheerd en getoond in PalliArts en is ook zichtbaar op de websites van de NPZ (zoals bijvoorbeeld Zorg Kiezen in Eemland). Deze sociale kaart wordt veel gebruikt en goed gewaardeerd door de achterban. Er is wel behoefte aan een verbeterde versie. De oplossing wordt gezocht in het ontwikkelen van een ZorgZoeker, waarbij gebruik wordt gemaakt van de database van de Verwijsgids Kanker.

Meedenken door gebruikers gevraagd

De Zorgzoeker moet zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van zorgprofessionals. Daarom wil de projectgroep zorgprofessionals betrekken in het ontwikkelproces door ze enkele keren online te bevragen. Gedacht wordt aan huisartsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals die in de regio van de palliatieve sociale kaart gebruikmaken. Betrokkenheid is vooral in de komende fase van belang, dus in de periode januari/februari. Het zal in eerste instantie gaan om een aantal keer online mee kijken naar ontwerpvoorstellen en daar eventuele feedback op geven.

Interesse?

Gebruikers van de palliatieve sociale kaart die mee willen denken en kijken, kunnen zich aanmelden bij Greet van der Zweep via het contactblok op deze pagina.

ZorgZoeker is een samenwerkingsproject van PZNL, IKNL en Stichting Fibula en zal in afstemming met de netwerken palliatieve zorg worden ingericht.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 9 december 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.