Online toolkit voor verbetering van de samenwerking in de palliatieve zorg
Nieuws30 april 2020
Nieuws

Online toolkit voor verbetering van de samenwerking in de palliatieve zorg

Nieuws 30 april 2020

Septet, het consortium palliatieve zorg Midden Nederland, heeft op basis van eigen ervaringen een online toolkit gemaakt. Deze toolkit helpt bij het tot stand brengen en verbeteren van bovenregionale samenwerkingsverbanden die gericht zijn op vernieuwing en verbetering van de organisatie van de palliatieve zorg.

Voor wie

De online toolkit is bedoeld voor onder meer initiatiefnemers, ondersteuners, kwartiermakers, co√∂rdinatoren en adviseurs, die als opdracht of wens hebben een duurzaam samenwerkingsverband op bovenregionaal niveau in te richten dat als motor dient voor verbeteringen en vernieuwingen in de organisatie of bij de werkwijze van de palliatieve zorg. De toolkit is tot stand gekomen in samenwerking met bureau Raedelijn.

Naar de toolkit

De toolkit is te vinden op de website van Septet.

Contactpersoon Mirjam Jansen-Segers IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 30 april 2020
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.