Monitor: samenstelling PaTz groepen in beeld
Nieuws11 juni 2020
Nieuws

Monitor: samenstelling PaTz groepen in beeld

Nieuws 11 juni 2020

Ter ondersteuning van de palliatieve zorg in de eerste lijn zijn er in Nederland PaTz groepen waarin huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg lokaal nauw samenwerken. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen op de zorgbehoefte van de patiënt. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe, zo is het doel. Maar hoe ziet zo’n PaTz groep er eigenlijk uit?

Jaarlijks wordt met de PaTz Monitor informatie over het functioneren van PaTz groepen opgehaald. De PaTz Monitor is een online vragenlijst die naar alle deelnemers van de PaTz groepen wordt gestuurd. In 2019 kwamen de resultaten van de Monitor 2018 beschikbaar. Dit leverde een viertal nieuwe aanbevelingen op voor Stichting PaTz en de PaTz groepen. 

Uit het eerste onderzoek rond PaTz bleek dat de PaTz groep het beste functioneert als de kern bestaat uit ‘vaste’ deelnemers. Stichting PaTz adviseert een samenstelling van 6 tot 10 huisartsen en 2 tot 4 wijkverpleegkundigen. In de praktijk zien we dat de samenstelling van de groepen varieert. Daarom is in de Monitor 2018 gevraagd naar de samenstelling van de PaTz groepen. Uit de resultaten blijkt dat gemiddeld 12 personen deelnemen aan een PaTz groep en de samenstelling van de groepen loopt uiteen. In de groep hebben huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden, gespecialiseerd verpleegkundigen en andere disciplines zitting. 

Omdat er nog veel onduidelijkheid was over de ‘andere’ disciplines, hebben we daar verder onderzoek naar gedaan. We wilden weten in hoeveel PaTz-groepen andere disciplines deelnemen aan de bijeenkomsten, of hier meerwaarde van wordt ervaren en zo ja, wat de meerwaarde is? De resultaten zijn als congresposter gepubliceerd (deze poster is gepresenteerd tijdens de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg van november 2019). 

Kort samengevat: in 59% van de groepen nemen andere disciplines deel. Dat zijn vooral vrijwilligers, praktijkondersteuners van de huisarts en geestelijk verzorgers. De ervaringen zijn doorgaans positief. De meerwaarde zit in de niet-medische invalshoek van waaruit bijvoorbeeld vrijwilligers of geestelijk verzorgers meedenken, of in gespecialiseerde kennis aanvullend op die van de consulent. Voor wat betreft het aantal huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en gespecialiseerd verpleegkundigen blijft een gebalanceerde samenstelling van de groep een aandachtspunt; juist de wisselwerking tussen disciplines helpt om met gebruik van elkaars kennis en kunde de best mogelijke palliatieve zorg te bieden aan patiënten en diens naasten.  

Meer informatie

Meer informatie over PaTz is te vinden op de website: www.patz.nu. Zelf een PaTz-groep opzetten of aansluiten bij een groep in jouw regio? Daarover lees je meer op https://www.patz.nu/patz-groep-starten.

Bron: PZNL

Voor vragen, neem contact op met:
Rob Krol IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 juni 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.