Monitor Palliatieve Zorg door NZa gepubliceerd
Nieuws9 december 2020
Nieuws

Monitor Palliatieve Zorg door NZa gepubliceerd

Nieuws 9 december 2020

Er zijn grote verschillen in het zorggebruik van palliatieve patiënten en het zorggebruik neemt toe naar mate het overlijden dichterbij komt. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de monitor Palliatieve Zorg. De monitor brengt het zorggebruik van palliatieve patiënten en de kosten hiervan in kaart. In de monitor is gekeken naar:

  • welke patiënten overleden zijn aan een aandoening die vaak samengaat met een behoefte aan palliatieve zorg;
  • welke zorg deze palliatieve patiënten hebben ontvangen;
  • welke kosten hiermee samenhangen.

Belangrijkste conclusies uit de monitor Palliatieve Zorg

De monitor biedt een totaalbeeld van de zorg in de laatste levensfase. Dit laat grote verschillen zien in het zorggebruik van palliatieve patiënten. Wanneer gekeken wordt naar doodsoorzaak zijn verschillen in aard en omvang van het zorggebruik zichtbaar.

Naar mate het overlijden dichterbij komt neemt ook het zorggebruik toe. In de monitor is te zien dat de zorgkosten per kwartaal oplopen. In de week voorafgaand aan het overlijden ontvangt 20 procent van de palliatieve patiënten ambulancezorg, 12 procent heeft te maken met een seh-bezoek gevolgd door een klinische opname, 4 procent ligt op een intensive care. Van de kinderen tot 18 jaar, met een behoefte aan palliatieve zorg, ligt dit percentage op ruim 36 procent.  

Toepassing van de monitor

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars die samenwerken om palliatieve zorg in de regio te versterken kunnen aan de hand van de cijfers de effecten van hun experimenten zien. Daarnaast kan het beeld van deze monitor gebruikt worden als nulmeting voor landelijke ontwikkelingen.

De monitor Palliatieve zorg is ontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het plan van de NZa is om de monitor in 2023 te hehalen.

De monitor is te bekijken op de website van de NZa.

Voor vragen, neem contact op met:
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 december 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.