Lancering gratis e-learning voor verpleegkundigen over de psychosociale gevolgen van problemen met eten bij kanker
Nieuws3 december 2019
Nieuws

Lancering gratis e-learning voor verpleegkundigen over de psychosociale gevolgen van problemen met eten bij kanker

Nieuws 3 december 2019

Voor alle verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor kankerpatiënten is er een gratis e-learning over het omgaan met de psychosociale gevolgen van problemen met eten bij mensen met kanker en hun naasten. Veel kankerpatiënten krijgen, zeker in de palliatieve fase, te maken met problemen met eten. Niet goed kunnen eten heeft grote impact op hun leven en dat van hun naasten. Er wordt, zo wijst onderzoek uit, nog te weinig stilgestaan bij de psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten bij kanker. Ook bleek dat zorgverleners het onderwerp soms uit de weg gaan omdat zij geen adequate oplossing voor de gevolgen van de soms blijvende problemen met eten hebben. Wat betekent het voor iemand met kanker om niet meer goed te kunnen eten? En hoe beïnvloedt dit zijn leven en dat van zijn naasten? De e-learning gaat over deze psychosociale gevolgen en helpt zorgverleners aan handvatten waarmee ze deze patiënten het gevoel kunnen geven gehoord en begrepen te worden. Naast de e-learning voor verpleegkundigen is ook een online gesprekshulp voor patiënten en naasten ontwikkeld.  

Direct naar de e-learning

De e-learning is te vinden op de website voedingenkankerinfo.nl. De informatie en gesprekshulp voor patiënten en naasten is hier te vinden.

Doel e-learning

Verpleegkundigen kunnen de psychosociale problemen van het niet goed kunnen eten na het volgen van de e-learning tijdig signaleren en bespreekbaar maken en kunnen adviezen geven of zo nodig doorverwijzen. De e-learning is (kosteloos) beschikbaar op de website voedingenkankerinfo.nl en levert 1 accreditatiepunt in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.

In de e-learning is aandacht voor:

  • Informeren over en bewustwording van de psychosociale problemen rondom het onvermogen tot eten.
  • Gesprekstechnieken om het gesprek hierover aan te gaan met de patiënt en naaste.
  • Tijdig signaleren van de behoefte aan psychosociale ondersteuning bij problemen met eten.
  • Verwijzen naar ondersteunende zorg via onder andere de Verwijsgids Kanker.
  • Verpleegkundigen wordt vooraf aan de e-learning gevraagd op te schrijven hoe ze nu omgaan met deze problematiek, en wat eventuele verbeterpunten zijn.

Betrokkenen project en e-learning 

Doel van het project ‘Hij moet toch eten?’ was om kennis te genereren en te implementeren over psychosociale gevolgen van het onvermogen om te eten bij kanker. Dit project is met een subsidie van Zorg Instituut Nederland op 1 december 2017 van start gegaan en is afgerond op 30 november 2019. Aan de ontwikkeling van de e-learning voor verpleegkundigen en de informatie en voorbeeldvragen voor patiënten met kanker en hun naasten hebben de volgende partners meegewerkt: de patiëntenorganisaties Hematon, HOOFD-HALS en Longkanker Nederland, de websites/patiëntenplatforms Kanker.nl en Voedingenkankerinfo.nl en de beroepsgroepen Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO), en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Afgevaardigden van deze groepen participeerden ook in de adviesraad van dit project.

Voor vragen, neem contact op met:
Sandra Beijer IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 3 december 2019
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.