Kerst- en Nieuwjaarsboodschap PZNL-bestuurder: Meer eenheid en vaart in palliatieve zorg
Nieuws24 december 2020
Nieuws

Kerst- en Nieuwjaarsboodschap PZNL-bestuurder: Meer eenheid en vaart in palliatieve zorg

Nieuws 24 december 2020

‘Het is nodig om de palliatieve zorg in Nederland snel te versterken door verdergaande samenwerking. Gestaag toewerken naar een breed gedragen niveau van kwaliteit hoort daarbij.’

PZNL-bestuurder Saskia Teunissen maakt dit pleidooi tot de kern van een korte Kerst en Nieuwjaarsboodschap.

Volgens haar heeft corona Nederland nog eens met de neus op de feiten gedrukt: goede palliatieve zorg maakt lijden en sterven draaglijker. Dat geldt zeker ook na afloop van de pandemie.

Forse stappen voorwaarts

De best mogelijke zorg en ondersteuning voor iedereen voor wie de dood door ziekte of kwetsbaarheid in zicht komt, altijd en overal. En dat niet alleen in de laatste dagen, maar ook in de maanden of zelfs jaren ervoor. Dat is het streven van Palliatieve Zorg Nederland, de organisatie die de regie over de verdere ontwikkeling ervan op zich genomen heeft.

Saskia Teunissen toont zich hoopvol dat organisaties en personen in 2021 op dit gebied forse stappen voorwaarts zullen zetten. De ervaringen in de COVID-19-periode vormen een goed fundament. Er is een breed gedragen leidraad over de planning van de zorg in de laatste levensfase tot stand gekomen. Deze regelt hoe patiënten, hun zorgverleners en/of hun artsen afspraken maken én vastleggen over behandelwensen en -grenzen. In tijden van COVID-19, maar ook daarna.

Goede signalen

Alle betrokken organisaties in de zorg hebben deze leidraad breed verspreid. Alleen al op Palliaweb is, sinds de lancering eind oktober, informatie hierover 8000 keer bekeken. De leidraad zelf is 1350 keer gedownload. De toenemende aandacht voor het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg vindt Saskia Teunissen een zeker zo belangrijk verbetersignaal. Elke maand downloaden zorgverleners en ondersteuners gemiddeld 500 keer dit richtinggevend document met kwaliteitseisen, aandachtspunten en hulpmiddelen.

Op naar 2021

Saskia Teunissen zegt: ‘We willen werken aan verbreding en draagvlak. Aan betere informatie voor burgers en patiënten, maar ook aan organisaties die voor het streven naar een goed levenseinde de handen ineenslaan.’ Voor PZNL zit dan ook verdere uitbreiding met uiteenlopende organisaties in het vat. Denk aan zingeving, medisch, maatschappelijk. ‘Daardoor ontstaat er meerkleurigheid en kruisbestuiving. Dat doet recht doet aan wat palliatieve zorg in Nederland kan en moet zijn. Het gaat in alle gevallen om zo goed mogelijk leven tot de dood’, aldus Saskia Teunissen. ‘Het was een jaar vol behoefte aan zorg, ondersteuning en aandacht. We eindigen dat samen met de belofte om dat ook in de toekomst goed te organiseren. Dat is een opgave en misschien ook wel een kunst. Het gaat ons allen in 2021 goed!’

Voor vragen, neem contact op met:
Bestuurssecretariaat PZNL PZNL
Laatst geactualiseerd: 24 december 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.