Jaarverslag 2019
Nieuws17 juni 2020
Nieuws

Jaarverslag 2019

Nieuws 17 juni 2020

Het publieksjaarverslag van PZNL is gepubliceerd. Dit digitale bestand biedt een terugblik op de activiteiten van de coƶperatie in het jaar 2019. 

PZNL maakt zich hart voor de best mogelijke palliatieve zorg en zet daarvoor haar middelen in. Om een ontmoetingsplek voor uitwisseling van kennis te faciliteren, een platform voor constructieve dialoog te ondersteunen en daarmee de best mogelijke palliatieve zorg op iedere plek haalbaar te maken. Voor iedereen. Voor patiĆ«nt en omgeving. Voor zorgpraktijk, onderzoek en onderwijs.

We hebben inmiddels ervaren dat Corona ons uitdaagt. Het laat zien dat palliatieve zorg in Nederland naar een hoger plan kan en moet. PZNL zet zich daarvoor in, samen met haar leden. In dit jaarverslag een overzicht van de activiteiten uit 2019 die daaraan bijdragen.

Download

Het PZNL jaarverslag 2019

Bron: PZNL

Contactpersoon Bestuurssecretariaat PZNL PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 juni 2020
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.