Cindy van den Berg-Verberkt wint Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek
Nieuws9 november 2020
Nieuws

Cindy van den Berg-Verberkt wint Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek

Nieuws 9 november 2020

Cindy van den Berg-Verberkt (IKNL) werd op het Nationaal Congres Palliatieve Zorg op 5 november 2020 uitgeroepen tot winnaar van de Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek. Ze kreeg de prijs voor het beste Nederlandse wetenschappelijke artikel op het gebied van palliatieve zorg en levenseindezorg voor haar publicatie ‘Effect of Sustained-Release Morphine for Refractory Breathlessness in Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Health Status’. De prijs is een initiatief van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Amsterdam UMC.

In het artikel beschrijft Cindy de resultaten van de MORDYC-studie, waarin het effect van morfinebehandeling op de kwaliteit van leven en de inspanningscapaciteit in kaart is gebracht. Artsen geven aan terughoudend te zijn in het voorschrijven van morfine uit angst voor respiratoire bijwerkingen zoals een respiratoire depressie. Er is niet eerder bekeken of deze terughoudendheid terecht is. ​​​​​​​

In deze gerandomiseerde, dubbelblinde studie zijn 111 patiënten met gevorderd COPD en chronische kortademigheid gedurende vier weken behandeld met lage dosis morfine of placebo. Het belangrijkste resultaat was dat de kwaliteit van leven significant en klinisch relevant toenam. Daarnaast werden geen respiratoire bijwerkingen aangetoond. Beide onderzoeksgroepen hadden last van morfine-gerelateerde bijwerkingen zoals misselijkheid en obstipatie, maar deze bijwerkingen waren vaak mild en gingen over na behandeling van de klacht of staken van de morfinebehandeling. Tot slot werd niemand opgenomen vanwege de morfinebehandeling en niemand overleed.

Deze resultaten laten zien dat morfinebehandeling een effectieve en veilige palliatieve behandeling is voor chronische kortademigheid bij patiënten met gevorderd COPD. De terughoudendheid van artsen lijkt ongegrond.

Naar het artikel

De publicatie ‘Effect of Sustained-Release Morphine for Refractory Breathlessness in Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Health Status’.

Voor vragen, neem contact op met:
Cindy van den Berg IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 november 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.