Initiatieven en knelpunten NPZ bij bouw infrastructuur geestelijke verzorging
Nieuws6 juni 2019
Nieuws

Initiatieven en knelpunten NPZ bij bouw infrastructuur geestelijke verzorging

Nieuws 6 juni 2019

De netwerken palliatieve zorg hebben de opdracht aangenomen een infrastructuur voor geestelijke verzorging (GV) in de 1e lijn te bouwen. In april 2019 zijn zij gevraagd een vragenlijst in te vullen over hun initiatieven, voortgang en ervaren knelpunten. In een aantal regio’s zijn al zogenaamde Centra voor Levensvragen actief. Hieronder een samenvatting van de resultaten. Deze zijn in de periode april tot juni verzameld vanuit 58 van de 65 Netwerken Palliatieve Zorg. Deze uitkomsten worden gebruikt als input voor (actie) onderzoek en de ondersteuning van de netwerken door Fibula en andere landelijk ondersteunende organisaties verenigd in de stuurgroep Geestelijke Verzorging.

Algemeen

In 31 netwerken is er al een aanbod voor extramurale geestelijke verzorging. De netwerken werken hierin veelal samen met een Centrum voor Levensvragen (CvL). Andere samenwerkingspartners die genoemd worden zijn VPTZ, inloophuis en gemeenten. Het traject van aanmelding tot contact met de geestelijke verzorger is kort. Van direct contact met een geestelijk verzorger tot een korte aannameprocedure via netwerk/CvL. Overdracht tussen hulpverleners is (nog) geen vanzelfsprekendheid.

Samenwerking

De netwerken geven aan dat zij behoefte hebben aan landelijke ondersteuning t.b.v. landelijke kaders (over tarieven, vergoedingen, niet bestede subsidie, aantal consulten, interpretatie ABC model uit de richtlijn zingeving en spiritualiteit), samenwerking met sociaal domein, activiteitenoverzicht, communicatieplan/middelen, helder verwijsproces, formats (registratie, facturering, declaraties, contracten) AVG-proof formulieren en gegevensverzameling, financiële werkstroom, goede voorbeelden en toekomstvisie.

Publieksvoorlichting en PR

Voor zover netwerken al toe zijn aan publieksvoorlichting/PR, vertaalt dit zich naar: folder/flyer, nieuwsbrief, online (website, Facebook. PalliArts), workshops/bijeenkomsten, in gesprek (met huisartsen), free publicity regio/lokaal. Landelijke ondersteuning PR en voorlichting is gewenst. Enerzijds landelijke campagne voeren en overkoepelende website, anderzijds landelijk een communicatiepakket ontwikkelen dat regionaal is in te zetten.

Scholingen

In 34 netwerken worden scholingen zingeving & spiritualiteit aangeboden. Voorbeelden van scholingen: casuïstiekbespreking, scholingen vanuit de Leerhuizen Palliatieve Zorg, basisscholingen palliatieve zorg, basisscholing levensvragen, scholing voor vrijwilligers, mantelzorgmonologen in samenwerking met welzijn, symposia en tijdens publieksactiviteiten. Als mogelijke knelpunten wordt genoemd: tijd, geld, imagoprobleem, personeelstekort, regelen accreditatie voor een gemengde doelgroep, geen noodzaak of gezamenlijk belang zien. Wensen vanuit de netwerken m.b.t. scholing: financiële regelruimte, vacatiekosten, competentieprofiel voor docenten-GV-ers, GV in de praktijk laten ophalen wat aan scholing nodig is, landelijke toolkit deskundigheidsbevordering voor GV-ers, overzicht landelijke scholingsaanbod en materialen.

Prioriteiten oplossen knelpunten

 • Vaststellen kwaliteitseisen/inzet GV-er
 • Duidelijkheid over arbeidsrechtelijke mogelijkheden
 • Minimale eisen aan Centrum voor Levensvragen
 • Minimale eisen aan zorgverleners binnen dit domein
 • Landelijk overzicht van alle gecertificeerde GV-ers
 • Aanpak bij onvoldoende gecertificeerde GV’ers in een regio
 • Beleid verwerking/toetsing declaraties
 • Vormgeven samenwerking met het sociale domein
 • Helderheid over financiering na 2020
 • Informeren en motiveren van verwijzers
 • Bewustwording bij publiek en hulpverleners

Wensen ten aanzien van ondersteuning door Fibula

 • Delen ervaringen, goede voorbeelden
 • Publieksinformatie en voor zorgverleners
 • Landelijk oppakken wat kan (website, PR)
 • Meedenken
 • Opstellen formats
 • Vertaling informatie VWS naar de regio
 • Directe vraagbaak
 • Plan van aanpak maken voor inzet GV in de eerstelijn
 • Afstemming tussen projectleiders faciliteren

Bron: Stichting Fibula 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 juni 2019
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.