Informatiekaarten NZa geven zorgprofessional inzicht in wijze van vergoeden

Nieuwsbericht | 26 november 2019 | Bron: NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde een reeks informatiekaarten waarmee zorgprofessionals kunnen zien hoe zij hun inzet vergoed krijgen als zij samenwerken met zorgprofessionals die onder een andere bekostiging vallen of wanneer zij case-management voor een patiënt voeren. De kaarten hebben de thema’s samen beslissen, case-management en samenwerking in de zorg.

Er is een kaart voor

Doel

De kaarten geven inzicht in de vraag hoe bekostiging is geregeld voor casemanagement, samen beslissen met de patiënt over mogelijke behandelingen en voor transmuraal samenwerken. Wanneer er voor palliatieve zorg extra mogelijkheden zijn in de bekostiging, dan worden deze specifiek in aparte tekstkaders op de kaarten genoemd.

Aanleiding

Aanleiding hiervoor vormt het NZa-rapport Samenwerken in de palliatieve zorg – zorg rondom de patiënt. Eén van de conclusies in het rapport is dat er veel kan, maar dat dit in de praktijk wel complex is. Daarom wordt in het project TrAnsmurale PAlliatieve Zorg met passende beko$tiging (TAPA$) gewerkt aan passende bekostiging voor transmurale palliatieve zorg.

 

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.