Informatiekaarten NZa geven zorgprofessional inzicht in wijze van vergoeden
Nieuws26 november 2019
Nieuws

Informatiekaarten NZa geven zorgprofessional inzicht in wijze van vergoeden

Nieuws 26 november 2019

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde een reeks informatiekaarten waarmee zorgprofessionals kunnen zien hoe zij hun inzet vergoed krijgen als zij samenwerken met zorgprofessionals die onder een andere bekostiging vallen of wanneer zij case-management voor een patiënt voeren. De kaarten hebben de thema’s samen beslissen, case-management en samenwerking in de zorg.

Er is een kaart voor

Doel

De kaarten geven inzicht in de vraag hoe bekostiging is geregeld voor casemanagement, samen beslissen met de patiënt over mogelijke behandelingen en voor transmuraal samenwerken. Wanneer er voor palliatieve zorg extra mogelijkheden zijn in de bekostiging, dan worden deze specifiek in aparte tekstkaders op de kaarten genoemd.

Aanleiding

Aanleiding hiervoor vormt het NZa-rapport Samenwerken in de palliatieve zorg – zorg rondom de patiënt. Eén van de conclusies in het rapport is dat er veel kan, maar dat dit in de praktijk wel complex is. Daarom wordt in het project TrAnsmurale PAlliatieve Zorg met passende beko$tiging (TAPA$) gewerkt aan passende bekostiging voor transmurale palliatieve zorg.

Bron: NZa

Voor vragen, neem contact op met:
Nederlandse Zorgautoriteit
Laatst geactualiseerd: 26 november 2019
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.