Het formularium in PalliArts
Nieuws17 januari 2019
Nieuws

Het formularium in PalliArts

Nieuws 17 januari 2019

PalliArts, de app met praktische, regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg, is eind 2018 uitgebreid met het palliatief formularium. Dit formularium gaat in op medicamenteuze behandeling van veelvoorkomende klachten in de palliatieve fase. Een jaar na de introductie evalueren wij graag of het aansluit bij jouw wensen. Wat vind je van het formularium in de app? Is het handig en helpt het je bij de behandeling van patiënten? Deel jouw ervaring via de enquête in PalliArts. Met jouw input krijgen we meer inzicht in het gebruik van het formularium en kunnen we dit onderdeel waar nodig verder doorontwikkelen. 

Om de korte enquête in te vullen, dien je de PalliArts app te updaten. Na het updaten van de app verschijnt de enquête automatisch als pop-up in het scherm. Het invullen van de enquête neemt vervolgens maar twee minuten van je tijd in beslag. Doe dus mee en help ons het formularium te verbeteren. We stellen jouw mening op prijs.

Inhoud en uitbreiding formularium

Het formularium in de app gaat in op de medicamenteuze therapie en is bedoeld als praktische leidraad voor een snelle oriëntatie op, en behandeling van veelvoorkomende klachten in de palliatieve fase. Bij alle medicatie is opgenomen in welke doseringen en toedieningsvormen deze verkrijgbaar is, welke dosering er per symptoom gegeven kan worden en welke interacties en bijwerkingen te verwachten zijn.

Ook bijzonderheden zoals het mogen openen van een capsule of dat een voorzichtige opstart of afbouw gewenst is, zijn toegevoegd. Bij elke symptoomrichtlijn zijn de middelen voor eventuele medicamenteuze behandeling opgenomen. Een mooie samenwerking tussen de redactie van het formularium onder leiding van prof. dr. Marieke van de Beuken en PalliArts. Met de laatste update is de ‘compatibiliteit medicatie in pomp’ in het formularium uitgebreid met twee geneesmiddelen; fentanyl en scopolomaninebutyl.

Over PalliArts

PalliArts is met meer dan 60.000 downloads op mobiele telefoon of tablet een veelgebruikte bron bij de palliatieve zorgverlening. Landelijke informatie over richtlijnen en consultatie wordt door de netwerken palliatieve zorg aangevuld met regionale informatie. De app ondersteunt de (huis)arts en andere zorgverleners bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en zijn naasten.

Meer informatie over PalliArts

Voor vragen, neem contact op met:
Helpdesk PalliArts IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 januari 2019
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.