Handreiking financiering palliatieve zorg 2021 uitgebreid met kinderpalliatieve zorg
Nieuws17 december 2020
Nieuws

Handreiking financiering palliatieve zorg 2021 uitgebreid met kinderpalliatieve zorg

Nieuws 17 december 2020

De financiering van palliatieve zorg voor kinderen verschilt in veel opzichten van de palliatieve zorg voor volwassenen. Daarom zijn deze verschillen opgenomen in de recent gepubliceerde tweede versie van de Handreiking financiering palliatieve zorg 2021. Daarnaast zijn de laatste wijzigingen in de bekostiging van palliatieve zorg in 2021 doorgevoerd:

  • in het ziekenhuis is er meer ruimte voor lokale afspraken via de facultatieve prestatie
  • verruiming mogelijkheden om digitale zorg te bieden is structureel geworden

Kinderpalliatieve zorg

Omdat de kinderpalliatieve zorg op veel aspecten verschilt van de palliatieve zorg voor volwassenen, was de informatie in de handreiking financiering palliatieve zorg voor deze doelgroep niet altijd toereikend of passend. Dit is verbeterd door zowel de huidige mogelijkheden voor bekostiging, alsook ervaren knelpunten in die bekostiging in de handreiking inzichtelijk te maken.

De informatie in de handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde (NVK), het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en branchevereniging BINKZ. De informatie met betrekking tot de medisch specialistische zorg is uitgelicht in de Factsheet DBC palliatieve zorg. Net als de vernieuwde handreiking heeft de factsheet betrekking op de financiering van zowel de palliatieve zorg voor volwassenen als voor kinderen.

Digitale zorg

De handreiking beschrijft daarnaast de verruimde mogelijkheden in de bekostiging van de (palliatieve) zorg op afstand. Deze verruiming, die als gevolg van de corona-uitbraak in de eerste helft van 2020 eerst tijdelijk werd doorgevoerd, is per 2021 structureel opgenomen in de regels. Een relevante en waardevolle ontwikkeling voor veel palliatieve patiënten, die hierdoor bijvoorbeeld vanuit hun thuissituatie kunnen worden gezien door hun behandelend arts, in plaats van naar het ziekenhuis te moeten gaan voor een consult.  

Handreiking financiering

De Handreiking financiering palliatieve zorg is een handzaam jaarlijks overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: thuis, het ziekenhuis, hospice, verpleeghuis en een palliatieve terminale unit. Aan de hand van een casus beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve zorg in de meest voorkomende settingen: ziekenhuis, thuis, hospice, verpleeghuis en palliatieve terminale units. Daarnaast bevat de handreiking een overzicht van eigen betalingen door patiënten en ervaren knelpunten in de financiering. IKNL en Palliactief namen in 2018 het initiatief tot de handreiking; de handreiking wordt sindsdien jaarlijks herzien.

 
Voor vragen, neem contact op met:
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 december 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.