Geestelijke verzorging in tijden van corona
Nieuws14 april 2020
Nieuws

Geestelijke verzorging in tijden van corona

Nieuws 14 april 2020

Veel mensen maken zich zorgen over de risico’s en gevolgen van het coronavirus. We realiseren ons dat het coronavirus niet alleen het individu, maar ons als samenleving kwetsbaar maakt en dit kan gepaard gaan met angst, eenzaamheid of isolement. Wie thuis worstelt met vragen over het leven nu, begeleiding nodig heeft bij rouw/ verdriet of hulp nodig heeft bij het verhelderen van gedachten kan terecht bij Centrum voor Levensvragen. Dit kan zonder verwijzing.

Centrum voor Levensvragen

Wie met een Centrum voor Levensvragen belt, krijgt altijd een luisterend oor aan de lijn die gespecialiseerd is in open-gespreksvaardigheden en die de beller kan doorverwijzen naar een geestelijk verzorger die past bij de vragenstelling. Het contact verloopt telefonisch of via videobellen. De gesprekken worden kosteloos aangeboden.

Voor wie

Het Centrum voor Levensvragen biedt ondersteuning voor mensen van 50 jaar en ouder en volwassen/ kinderen in de palliatieve fase en hun naasten.

Contact opnemen

Verwijzers, zorgverleners en burgers kunnen voor zichzelf of anderen contact opnemen met Centrum voor Levensvragen via het overzicht in het witte blok hieronder of de kaart op geestelijkeverzorging.nl.

Wanneer schakel je een geestelijk verzorger in?
Beslisboom: Wanneer schakel ik aanvullende ondersteuning in?
https://geestelijkeverzorging.nl/corona/

Overzicht van centra voor levensvragen in de regio:

Regio Groningen

  • Geen centrum voor levensvragen. Er wordt geestelijke verzorging thuis geboden via individuele GV-ers.
  • Zie website voor gegevens van de individuele GV-ers: www.gvthuis.nl

Regio Friesland

Regio Drenthe-Steenwijkerland

  • Geen centrum voor levensvragen. Er wordt geestelijke verzorging thuis geboden via individuele GV-ers.
  • Zie website voor gegevens van de individuele GV-ers: www.gvthuis.nl

Regio IJssel-Vecht

Regio Noordoost Overijssel

Regio Salland

Regio Twente / Achterhoek

Regio Noord-Holland-Noord / Zaanstreek-Waterland

Regio Amsterdam-Diemen

Regio Midden- en Zuid-Kennemerland & Amstelland en Meerlanden

Regio Gooi en vechtstreek

Regio Flevoland

Regio Zuid-Holland Noord

Regio Den Haag

Regio Rotterdam en omstreken

Regio Drechtsteden, Gorinchem e.o.

Utrecht-Stad  

Regio Noordwest Utrecht

Regio Utrecht-Zuid

Eemland

Regio Utrecht Zuid Oost

Regio Oost-Veluwe

Regio Noord-West Veluwe

Regio Gelderse Vallei

Regio Rivierengebied

Regio Arnhem de Liemers

Regio West Brabant en Tholen

Regio Stadsgewest Breda

Regio Midden-Brabant

Regio Noordoost Brabant

Regio Zuidoost Brabant

Regio Noord-Limburg

Regio Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg

Regio Midden-Limburg Weert en Roermond

Regio Westelijk Mijnstreek

Regio Oostelijk Zuid-Limburg

Regio Heuvelland

Regio Zuid Gelderland

Regio Zuid-Hollandse Eilanden

Regio Delft, Westland, Oostland en Nieuwe Waterwerg Noord

  • gvzel@zorgmail.nl (voor zorg en welzijnsprofessionals)
  • 06-30517950 (voor zorg en welzijnsprofessionals)

Regio Midden-Holland

Regio Zeeland

Bron: PZNL 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 14 april 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.