De Zelfevaluatie palliatieve zorg bij Careyn Hospice en Thuiszorg
Nieuws26 oktober 2020
Nieuws

De Zelfevaluatie palliatieve zorg bij Careyn Hospice en Thuiszorg

Nieuws 26 oktober 2020

Marijke van Best is bij Careyn Hospice Breda regionale aandachtsfunctionaris palliatieve zorg. Zij stuurt in die hoedanigheid de palliatieve zorg aan in het hospice en ook in de thuiszorg van Careyn (met locaties in onder meer Breda en Utrecht). Eén van haar taken is verbinding leggen tussen het hospice en de wijkverpleegkundigen van de thuiszorg. In 2019 zijn zij zowel in het hospice als in de thuiszorg begonnen met de Zelfevaluatie palliatieve zorg. Marijke vertelt over haar ervaringen. 

Aanleiding voor de Zelfevaluatie

"Het begon met dat in 2019 netwerkcoördinator Kitty van de Ven mij informeerde tijdens een ewnetwerkbijeenkomst over de Zelfevaluatie", vertelt Marijke. "Enthousiast geworden, spraken wij hierover door. Met toestemming van de regiomanager van Careyn kon uiteindelijk een start worden gemaakt met de zelfevaluatie, zowel in het hospice als bij de thuiszorg."

Verloop van de Zelfevaluatie

Marijke stelde een werkgroep samen, bestaande uit drie verpleegkundigen van het hospice en drie wijkverpleegkundigen van de thuiszorg, allen hebben als speciaal aandachtsveld de palliatieve zorg. Marijke fungeerde als projectleider. "Ik verzamelde de beleidsstukken, deed de planning en al het voorwerk. Om alles binnen drie maanden af te kunnen ronden, heb ik de vergaderingen goed voorbereid en de zaken strak geregeld. Zo zorgde ik ervoor dat alle werkgroepleden een laptop hadden tijdens de bijeenkomsten. De leden van de werkgroep namen de dossiers door van 10 niet-onverwacht overleden patiënten. Deze dossiers zijn een belangrijke bron om de vragen van de Zelfevaluatie te kunnen beantwoorden." Marijke kreeg in die periode extra uren van Careyn om dit te kunnen realiseren. 

Uitkomsten

"Het opvallendste punt is dat er inzicht is ontstaan in hoe er binnen Careyn palliatieve zorg wordt verleend, hoe Careyn ervoor staat op dat gebied. Eén van die inzichten is het besef dat de vrijwilligers in het hospice en in de thuiszorg (VPTZ) veel kunnen en ook mogen in de zorg voor de cliënt. Een verbeterpunt is dat de signaleringen die de vrijwilligers doen nóg beter kunnen worden overgebracht naar de verpleegkundigen. Daar ligt een actie om te verbeteren. 

De vraag die er nu ligt is: Welke informatie over de cliënten hebben de vrijwilligers nodig? Hiervoor wordt het overdrachtsformulier geoptimaliseerd. Daarbij is het belangrijk dat dit overdrachtsformulier goed up-to-date wordt gehouden. 

Ook de markering is een verbeterpunt. Een uitkomst van de zelfevaluatie is dat de huisarts de markering niet altijd duidelijk communiceert met de patiënt. Gezamenlijke besluitvorming wordt wel gedaan, maar niet voldoende gerapporteerd, met name het aspect wie er allemaal betrokken zijn bij deze besluitvorming. 
Een andere uitkomst is dat sommige huisartsen nog te weinig weten van palliatieve zorg, onder meer van palliatieve sedatie. Een mogelijk verbeterpunt is om te stimuleren dat deze huisartsen het hospice consulteren als ze in hun huisartsenpraktijk hiermee worden geconfronteerd."

Marijke kijkt tevreden terug op het proces van zelfevaluatie: "Het leuke was vooral dat we zagen dat we er al heel goed uitkwamen. We hebben de palliatieve zorg al heel goed opgezet!"

Meer informatie 

Bekijk de pagina op Palliaweb over de Zelfevaluatie voor zorgorganisaties. Meer ervaringsverhalen staan op de algemene pagina over de Zelfevaluatie

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 26 oktober 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.