Corona en palliatieve zorg (update 7)
Nieuws15 april 2020
Nieuws

Corona en palliatieve zorg (update 7)

Nieuws 15 april 2020

Vrijwel dagelijks is er nieuwe informatie op beschikbaar over COVID-19 en palliatieve zorg. In deze update volgt een overzicht van de belangrijkste updates en aanvullingen sinds 8 april:

Nieuwe thema's

Nieuwe documenten

Zorg thuis, Verpleeghuis, Hospice & Ziekenhuis

Ziekenhuiszorg

Hospicezorg​

Patiënten en naasten

Zorg voor zorgenden

Organisatie van zorg

Specifieke doelgroepen

Updates van bestanden

Zorg thuis

Patiënten en naasten

Vragen

  • Wanneer je nog belangrijke informatie mist, laat het ons weten. Dan gaan we proberen die informatie toe te voegen.  
  • Voor een overzicht van alle beschikbare informatie op Palliaweb over corona, zie: www.palliaweb.nl/corona/

Bron: PZNL

Contactpersoon Redactie Palliaweb PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst geactualiseerd: 15 april 2020
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.