Corona en palliatieve zorg (update 1)
Nieuws27 maart 2020
Nieuws

Corona en palliatieve zorg (update 1)

Nieuws 27 maart 2020

Afgelopen dagen is er nieuwe informatie beschikbaar gekomen over COVID-19 en de palliatieve zorg. Bij alle documenten die beschikbaar zijn, hebben we de bron en een versiedatum toegevoegd, zodat u weet of u beschikt over de meest recente versie.

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste updates en aanvullingen:

Nieuw thema

Nieuwe documenten

Updates

Toegevoegde websites

Vragen

  • Wanneer je nog belangrijke informatie mist, laat het ons weten. Dan gaan we proberen die informatie toe te voegen.  
  • Voor een overzicht van alle beschikbare informatie op Palliaweb over corona, zie: https://www.palliaweb.nl/corona
Contactpersoon Marlene Middelburg IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 27 maart 2020
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.